OÜ Hea Lugu

OÜ Hea Lugu is Ekspress Grupp's book publishing company. Hea Lugu publishes books under Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht and Maalehe Raamat brands. The company has published fiction, history books, children's books, reference books, handbooks. 


OÜ Hea Lugu
Code 12171391
Narva mnt 11E
Tallinn 10151
e-mail: info@healugu.ee