Aktsia

ASi Ekspress Grupp aktsia on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. aprillist 2007. Tallinna Börs kuulub maailma suurimasse börsikontserni NASDAQ OMX Group.

Ekspress Grupi aktsiakapital 17 878 105 eurot on jagatud 0,6-eurosteks aktsiateks. Kõik aktsiad on ühte liiki ja omandipiirangud puuduvad. Ekspress Grupil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad aktsiad ning aktsiaseltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguse piirangutes. Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene piiranguid aktsiaseltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsi teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave.

 

Info noteeritud lihtaktsiate kohta 

ISINEE3100016965 
Väärtpaberi lühinimiEEG1T 
Market BALTIC MAIN LIST 
Emitent Ekspress Grupp (EEG)
Nominaal0.60 EUR
Emiteeritud väärtpabereid29 796 841
Noteeritud väärtpabereid29 796 841
Noteerimise kuupäev05.04.2007