Finantskalender

2017. aastal avaldatakse AS-i Ekspress Grupp konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2016 IV kvartali vahearuanne   

28.02.2017

2016 Aastaaruanne

27.03.2017

2017 I kvartali vahearuanne

28.04.2017

2017 II kvartali vahearuanne

31.07.2017

2017 III kvartali vahearuanne

31.10.2017