Finantskalender

2018. aastal avaldatakse AS-i Ekspress Grupp konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2017 IV kvartali vahearuanne   

28.02.2018

2017 aastaaruanne

29.03.2018

2018 I kvartali vahearuanne

27.04.2018

2018 II kvartali vahearuanne

31.07.2018

2018 III kvartali vahearuanne

31.10.2018