Hea Ühingujuhtimise Tava

Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT) on juhiste kogum, mis on mõeldud järgimiseks eelkõige börsiettevõtetele. HÜT-i sätete täitmine ei ole kohustuslik, ettevõtjal on kohustus avalikustada ja põhjendada kas ja millises ulatuses HÜT-i  ei järgita. Börsiettevõtetele kehtib „täidan või selgitan“ nõue alates 1. jaanuarist 2006.

AS Ekspress Grupp lähtub oma äritegevuses seadustest ja õigusnormidest, börsiettevõttena lähtub Tallinna Börsi nõuetest  ning arvestab oma tegevuses olulises osas Hea Ühingujuhtimise Tava juhiseid. Praktilistel kaalutlustel järgitakse mõningaid soovitusi osaliselt. 

AS Ekspress Grupp Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne 2015