2011. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne 02.08

Olulisimaks sündmuseks kontserni tegevuses teises kvartalis oli Eesti Päevalehe AS-i omandamisele järgnenud reorganiseerimisprotsess nii tootes endas kui erinevaid ettevõtteid läbiv organisatsiooniline reform.

Kontserni teise kvartali puhaskasum oli 394 tuhat eurot. Esimese poolaasta puhaskasumiks teenis kontsern 1,78 miljonit eurot. Nii teise kvartali kui ka terve esimese poolaasta tulemust mõjutasid mitmed erakorralised tegevused, mille mõju tulemusele oli nii positiivne kui negatiivne. Nii võimendab kontserni puhaskasumit Eesti Päevalehe AS-i aktsiate omandamisest tekkinud firmaväärtuse muutus summas 1,54 mil eurot. Kasumit vähendasid aga teises kvartalis aset leidnud restruktureerimise kulud ning ühe kohtuvaidluse potentsiaalse kahjunõude provisioneerimine ning võrdluses eelmise aastaga ka 100% osalus võrreldes varasema 50% osalusega hetkel kahjumit teenivas Eesti Päevalehe AS-is.

Teise kvartali EBITDA moodustas 2,024 miljonit eurot, mis on 7% vähem kui aasta varem. Normaliseerides tulemust erakorraliste ühekordsete kuludega summas 162 tuhat eurot, moodustas normaliseeritud EBITDA 2,186 miljonit eurot, mis on samal tasemel eelmise aasta sama perioodiga,

Kontserni EBITDA ilma tuluta äriühendusest oli esimesel poolaastal kokku 3,418 miljonit eurot, mis on 17% parem eelmisest aastast.

II kvartali ühekordseteks ellimineeritavateks kuludeks olid:

  • 60 tuhande euro suuruses kahjunõude provisioneerimine tulenevalt AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi vastu esitatud ning esimeses kohtu astmes kaotatud hagi. Kontserni ettevõtted on otsustanud esimese astme kohtuotsuse edasi kaevata.
  • 100 tuhande euro suuruses koondamiskulusid tulenevalt reorganiseerimistest ASis Eesti Päevaleht pärast osaluse omandamist kaasaktsionärilt
  • 32 tuhande euro suuruses erakorralisi kolimiskulusid tulenevalt AS Eesti Ajalehed ning AS Delfi erinevate üksuste ümberpaiknemisest seoses ettevõtete reorganiseerimisega

 

Suures osas on reorganiseerimisega seotud kulud ja sammud sooritatud, kuid väikeses mahus võib kulusid esineda veel ka teises poolaastas.

Oluline on veel märkida, et arvestades Eesti Päevalehe AS-i kahjumit ning AS-i Printall brutokasumit ajalehe Eesti Päevaleht trükkimisest, teenis kontsern esimesel poolaastal Eesti Päevalehe kirjastamisest ligikaudu 30 tuhat eurot kahjumit. Teisel poolaastal eeldab juhatus, et Eesti Päevalehe kirjastamine pöördub kontserni jaoks konsolideeritult kasumlikuks.

Organisatsioonilise reformi käigus koliti ajalehtede Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht ning Maaleht ja portaali Delfi toimetused ühisele pinnale senistes Eesti Päevalehe ruumides ning ettevõtete administratsioonid ühisele pinnale senistes Eesti Ekspressi ja Maalehe ruumides. Kirjeldatud organisatsioonilise reformi käigus koondati erinevad dubleeritud ametikohad ja lõpetati üürileping senistes AS-i Delfi ruumides. Toimetuste kolimisega ühisele pinnale on oluliselt arenenud erinevate väljaannete vastastikune infovahetus ja koostöö suurte sündmuste kajastamisel, mis on andnud nii rahalist säästu kui ka sisulist lisaväärtust.

Lisaks toimetuste ning administratsioonide kolimisele moodustati esimese sammuna AS-i Eesti Ajalehed osakonnana raamatukirjastuse üksus, mis koondab endasse kogu kontserni 100% osalusega kirjastusettevõtete raamatute kirjastamise tegevuse ning millest järgmise sammuna moodustatakse käesoleva aasta sügisel omaette raamatute kirjastamise ettevõte. Täiendavalt moodustati kontserni emaettevõtte juurde finantsteenistuse üksus, kes asub teenindama kontserni meediaäri tütarettevõtteid. Kirjeldatud mõlema sammu eesmärk on kasvatada efektiivsust läbi kulude optimeerimise ning raamatukirjastuse loomise puhul ka kasvatada konkurentsivõimet. Struktuurilise reformina moodustati AS Eesti Ajalehed juurde eraldi E-meedia osakond, kelle ülesandeks on juhtida kõigi kirjastusettevõtete digitaalse kirjastamise ettevõtmisi.

Reorganiseerimise käigus saavutatud kuluefektid väljenduvad esimest korda ettevõtte kolmanda kvartali tulemustes, kuid kogu reorganiseerimisprotsess kestab suure tõenäosusega kuni aasta lõpuni.

Ajaleht Eesti Päevaleht läbis teises kvartalis olulise tooteuuenduse. Uue peatoimetaja, kelleks sai varasemalt majandustoimetust juhtinud Vallo Toomet, juhtimisel töötati välja ning alustati värskendatud, ajakirjalikuma formaadi ning kujundusega Eesti Päevalehe kirjastamist. Esimene number ilmus 4. juulil.. Samuti vahetus Eesti Ekspressi peatoimetaja, kelleks sai varasemalt Kuku Raadio peatoimetajana töötanud Janek Luts.

Teises kvartalis käivitus ka Eesti Päevalehe ning Eesti Ekspressi ühine digitaalsete lehtede kampaania. Kampaania esimese sammuna pakuti kõigile kahe lehe digitaalsete versioonide tellijatele võimalust omandada soodustingimustel Apple iPad tahvelarvuti. Kampaania tulemuslikkust pärssis olulisel määral tahvelarvuti saadavuse probleem, mistõttu otsustasime jätkata kampaania elluviimist pärast tootjapoolsete tarneprobleemide lahendamist. Teise etapina alustati tavalistele personaalarvutitele mõeldud Eesti Päevelehe ja Eesti Ekspressi digitaalsete väljaannete turustamist. Personaalarvutitele mõeldud digitaalse väljaande loomiseks on AS Eesti Ajalehed koostöös IT partneriga välja töötanud tarkvaralahenduse, mis võimaldab iPadis kirjastatavat toodet tarbida ka tavalisest laua- ja sülearvutist. AS Eesti Ajalehed plaanib kirjeldatud tarkvaralahendust turustada ka teistele, sarnast tahvelarvutitele mõeldud ajalehtede ning ajakirjade kirjastamise platvormi kasutavatele kirjastusettevõtetele maailmas ning esimesed kontaktid potentsiaalsete klientidega on juba loodud.

Online-meedia segmendis tasub ära märkimist Delfi Ukraina areng. Pärast aasta alguses aset leidnud toote reformi, kus Delfi Ukraina loobus tavapärasest konservatiivsest inforportaali strateegiast ning käivitas meelelahutuslikuma, peamiselt tabloidlike kuid samas sotsiaalsete uudiste kontseptsiooni, on portaali kasutajaskond asunud jõudsalt kasvama, lüües varasemaid kasutajate ja lehekülgede sirvimise rekordeid. Samuti on käivitunud reklaami müük, mis parimal kuul mais ületas 7 tuhande euro piiri. Hetkel valitsev trend on kontserni juhatusele andnud põhjuse olla lootusrikas Delfi Ukraina majandustulemuse jätkuva paranemise suhtes. Meie eesmärk on järgmise aasta kevadeks jõuda jooksvate kuu tulemustega kasumisse. Täiendavalt tasub ära märkimist Delfi ning rahvusvahelise soodustehinguid pakkuva ettevõtte Deal24 koostöölepe, mille alusel hakkab Delfi kõigis kolmes Balti riigis alates sügisest pakkuma sooduskuponge Delfi Diili kaubamärgi all. Samuti käivitas Delfi erinevates riikides sooduskupongide agregeerimise keskkonna, kuhu müüakse reklaami teistele sooduskuponge pakkuvatele ettevõtetele.

Olulise tootearendusliku uuendusena käivitas Delfi teises kvartalis ka kasutajatelt meelelahutuslike piltide, videote ja anekdootide kogumise ja eksponeerimise keskkonnad (Eestis kaubamärgi alt Vimka.ee). Samuti väärib märkimist Delfis käivitatud integratsioon Facebook’i keskkonnaga, kus alates juunist on Eesti Delfis võimalik paralleelselt ettevõtte toodetud uudistega lugeda ka kasutaja enda tutvusringkonna poolt Facebooki postitatud uudiseid ilma Delfist lahkumata.

Organisatsiooniliste restruktureerimiste poolelt otsustasid AS Ekspress Grupp ning AS Eesti Meedia viia ühiselt kirjastatava AS-i Linnaleht ühisettevõtte AS-i SL Õhtuleht omandisse ning juhtimise alla. See samm peaks kaasa tooma mõningast kulude säästu, kuid samas parandama Linnalehe turunduslikku võimekust.

Juunis omandas ühisettevõte AS Ajakirjade Kirjastus 49%-lise vähemusosaluse Uniservice OÜ-s. See samm peaks kaasa aitama toidumaailm.ee portaali ja ajakirja Oma Maitse integreerumisele ning kulude optimeerimisele.

Aasta esimeses kvartalis alanud AS-i Express Post müügiprotsess AS-ile Eesti Post on endiselt käimas, asjasse puutuvad osapooled on esitanud küsitud informatsiooni Konkurentsiametile, kellelt oodatakse otsust kolmanda kvartali jooksul.

Konkurentsiameti ettekirjutusest tulenevalt esitas ettevõtte ka koondumisavalduse Eesti Päevalehe AS-i aktsiate omandamise kohta. Koondumisavaldust ei esitatud varem, kuivõrd AS Ekspress Grupp ei omandanud valitsevat mõju ettevõtte üle tavapäraste ostu-müügi tehinguga vaid erinevate finantseerimisotsustega ettevõtte maksejõuetuse vältimiseks olukorras, kus kaasaktsionär ei soovinud ettevõtte finantseerimist jätkata.

Kontserni järgmiste kvartalite fookus on suunatud organisatsioonilise reformi lõpuleviimisele ning kirjastatavate ajalehtede digitaalversioonide arendamisele ning turundamisele. Ettevõtte lai tootevalik annab meile suurepärase võimaluse pakkuda oma klientidele pakette erinevate toodetega nii paberil kui digitaalselt. Samuti plaanime uuendada tahvelarvutite pakkumist paketis kontserni digitoodetega ning turundada aktiivselt ajalehtede lauaarvutitele välja töötatud digiversioone.

AS Ekspress Grupp 2011. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt