2011. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne 07.03

2011 aasta oli Ekspress Grupile kasvu taastamise aastaks. Paranenud majanduskeskkond aitas ettevõtte esimest korda majanduskriisi algusest alates puhaskasumisse. Teenisime 1,7 miljonit eurot kasumit võrrelduna 2010 aasta 0,1 miljoni euro suuruse aastakahjumiga. Meie EBITDA kasv võrreldes eelmise aastaga oli 28%, moodustades 7,8 miljonit eurot võrrelduna 6,0 miljoni euroga 2010 aastal. Ettevõtte käive kasvas 11% moodustades 57,4 miljonit eurot võrrelduna aastataguse 51,8 miljoni euroga. Eelarvet ületas 2011 tegelik käive 2% võrra. 

2011 aasta majandustulemust  mõjutasid mitmed erakorralised tegevused.

-          Eesti Päevalehe AS täiendava 50%-lise osaluse omandamisega kaasnenud osaluse ümberhindluse kasum ning  samas Eesti Päevalehe, Leedu ajakirjade kirjastuse Express Leidyba ja  Läti Delfi firmaväärtuste allahindamise tulemusena saime summaarselt erakorralist kasumit summas 790 tuhat eurot;

-          Alla hinnati Eesti Päevalehe AS-s varasematel aastatel tehtud infotehnoloogia arendused summas 270 tuhat eurot;

-          Eesti Päevalehe AS ja AS-i Eesti Ajalehed ühendamise ning toimetuste kolimisega seoses kandsime erakorralisi ühekordseid kulusid summas ca 150 tuhat eurot.

Elimineerides firmaväärtuse muutuse ja osaluse ümberhindluse kasumi, teenisime normaliseeritud EBITDA-d 7,0 miljonit eurot, mis on 15% enam kui aasta tagasi ning jätkuvatest tegevusvaldkondadest puhaskasumit summas 0,9 miljonit eurot, mis on 1,5 miljonit eurot enam. EBITDA marginaal kasvas 2011 aastal 0,6 protsendipunkti.  

2011 aastal jätkus ettevõtte restruktureerimisprotsess, mida alustasime juba kaks aastat tagasi.

Perioodiliste väljaannete segmendis oli  suurimaks sündmuseks Eesti Päevalehe AS-s täiendava 50% osaluse omandamine aasta alguses.  Omandamistehingu käigus raha ei liikunud. Senise kaasaktsionäri Jaan Manitski ettevõtte OÜ Vivarone omandas varasemalt Eesti Päevalehe AS-i omanduses olnud kinnisvara (praegused toimetuse ruumid) ning AS Ekspress Grupp omandas OÜ-lt Vivarone viimasele kuulunud Eesti Päevalehe AS-i aktsiad.  Aasta teises pooles läbi viidud Eesti Päevalehe AS-i ja AS-i Eesti Ajalehed ühendamise tulemusena õnnestus meil stabiliseerida ajalehe Eesti Päevaleht majandustegevus ning leida kahe ettevõtte liitumise tulemusena olulist organisatsioonilist efektiivsust.  Hinnanguliselt annab Eesti Päevalehe AS-i omandamine ning AS-iga Eesti Ajalehed liitumine meile ligi 0,4 miljoni euro suuruse kulude kokkuhoiuefekti aastas, mis väljendub eeskätt efektiivsuse kasvus. Lisaks organisatsioonilise efektiivsuse saavutamisele, võimaldas ühinemine alustada ka seni teineteisest sõltumatu turundustegevuse asemel ühiste turunduspakettidega nii reklaami kui ajalehe müügis. Konkreetselt väljendub see ristturunduses AS Eesti Ajalehed poolt kirjastatavate ajalehtede vahel aga samuti ühiste tootepakettide tegemises, mille parimaks näiteks on Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi digilehtede ühised tellimispaketid.

Digitaalsete ajalehtede kirjastamise areng oli teiseks oluliseks fookuseks perioodiliste väljaannete segmendi 2011 aasta tegevuses. Meie tooteportfellis on digitaalse kirjastamise toodetena tasulised artiklid, millele ligipääsu on võimalik osta ajalehtede online lehekülgede kaudu, Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe digilehed personaalarvutites veebilehitsejate kaudu tarbimiseks ning Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ja Ärilehe aplikatsioonid tahvelarvutitele. 2011 aasta põhjal saame väita, et Ekspress Grupp on Eestis digitaalse perioodilise kirjastamise pioneeriks. Oluliseks tunnustuseks meie digitaalsele tootearendusele oli Eesti Ekspressi iPadi aplikatsiooni ülemaailmsel digitaalsete väljaannete konkursil WAN-IFRA XMA Cross Media Awards 2011 saavutatud üheksas koht, kusjuures meie konkurentideks olid suured maailmanimega väljaanded. Edulooks peame ka maailmas ainulaadse ajapõhise “paywall”-i loomist meie poolt toodetud digitaalse sisu tarbimiseks ja sellel baseeruvat turundusahelat. Digitaalse kirjastamise tulud moodustavad hetkel kogu perioodiliste väljaannete segmendist veel mitteolulise osa.

Perioodiliste väljaannete segmendis toimunud restruktureerimise käigus otsustasime koondada ajalehtede juures eraldiseisnud raamatute kirjastamise tegevused ühte ettevõttesse, milleks lõime uue osaühingu Hea Lugu. Võrreldavuse huvides käsitleme käesolevas aruandes nimetatud ettevõtet ja ka Eesti Päevalehe AS-i üheskoos AS-ga Eesti Ajalehed.

Online segmendis oli olulisimaks sündmuseks Delfi Läti kasumi teenimise võime taastumine. Delfi Läti käive kasvas võrreldes varasema aastaga 20%, kuid kui 2010 aastal teenis Delfi Läti veel 107 tuhat eurot kahjumit (EBITDA), siis 2011 aasta lõppes 230 tuhande euro suuruse EBITDA-ga.  Teiseks oluliseks arenguks peame Delfi Ukraina kontseptsiooni muutust, mis on loonud võimaluse portaali kasutajaskonna stabiilseks kasvuks, eriti aasta viimastel kuudel. Samuti on mõõdukalt käivitumas reklaami müük. Eraldi ära märkimist tasub veel Delfi digiraamatute poe avamine Delfi Eestis. Nelja esimese tegutsemiskuu jooksul haaras Delfi Digiraamat e-raamatute müügi turult müüdud raamatute osakaalu arvestades kolmanda koha. 2012 aastal on plaanis avada digiraamatute poed ka Lätis ja Leedus. Online segment tervikuna kasvatas möödunud aastal käivet 14% ning EBITDA paranes pea kaks korda.

Trükiteenuse segmendis jätkus AS-i Printall võidukäik eksportturgudel. Nii ettevõtte käive kui ka EBITDA kasvasid võrreldes varasema aastaga 15%. Printalli eduka majandustegevuse tulemuse võti peitub kõrge kvaliteediga eksporttoodangus, mida efektiivselt juhitud ettevõte on võimeline müüma konkurentsivõimeliste hindadega. Käive kasvas kõigil eksportturgudel. Suurimateks turgudeks on endiselt Skandinaavia ja Venemaa, kuid edukalt on lisandunud Holland ja Prantsusmaa. Eksport moodustas aasta viimases kvartalis ettevõtte käibest 72% ja kontserni ettevõtete osakaal 15%. Printalli käive ja kasum moodustavad väga olulise osa kontserni kogutulemusest.  

Kontserni ettevõtete kulustruktuuris olid suurimateks muutusteks Leedu maksuseadustest tulenev muudatus, mis suurendas Leedu Delfi kohustusi sotsiaalmaksu näol, samuti  Eesti Delfi poolt sooritatud kohalike uudiste portaali Eesti Elu lisandumine kulubaasile ning rendikulude lisandumine AS Eesti Ajalehed kuludele (varasemalt asus Eesti Päevalehe AS iseenda poolt omatud pinnal ning ei kandnud rendikulusid).  Ülejäänud kuludega seotud muutused olid tingitud peamiselt äri kasvust, olulist töötajaskonna või palga kasvu 2011 aastal aset ei leidnud.

2012 aastalt ootame konservatiivset müügikasvu perioodiliste väljaannete ja online segmendis. Perioodiliste väljaannete müügikasvu ootuse aluseks on reklaamikäibe taastumine lõppenud aasta teisel poolaastal, mis võiks jätkata nõrka kasvu ka käesoleval aastal. Trükiteenuse segmendis me olulist kasvu ei oota tulenevalt trükiettevõtte võimsuse ammendumisest kõrghooajal. Samas ootame aastalt kontserni EBITDA marginaali kasvamist 1-2 protsendipunkti võrra, kuna me ei näe allikaid kulude oluliseks kasvuks. Meie eesmärgiks 2012 aastal on tõsta online segmendi efektiivsust, jätkata Ukraina Delfi arendamist ja reklaamimüügi võimekuse tõstmist, suurendada digitaalse kirjastamisega seotud tellijate arvu ja tulude kasvu perioodiliste väljaannete segmendis ning jätkata meie meediabrändide baasilt ühendtoimetuse viimist järgmisele tasemele.  

AS Ekspress Grupp 2011. aasta ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt