2012. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne 03.05

Esimest korda pärast 2008 aastat teenis kontsern oma põhitegevusest esimeses kvartalis taas puhaskasumit kokku summas 179 tuhat eurot (0,01 eurot aktsia kohta). Ärikasumit, ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud tuluta, teenis kontsern summas 755 tuhat eurot, mis on 36% rohkem kui aasta varem. EBITDA kasvas 16% ja ulatus 1614 tuhande euroni. Kontserni tegelik müügitulu ületas eelarvet 4% ning  EBITDA oli eelarvest parem 47%. EBITDA marginaal kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga  0,8 protsendipunkti.

Kõik segmendid andsid esimeses kvartalis positiivse tulemuse, neist enim kasvas võrreldes eelmise aastaga online-meedia segment, mille EBITDA kasv ületas kõik teised segmendid. Kui aasta varem oli online- meedia olnud 37 tuhande euro suuruses kahjumis, siis nüüd teeniti 238 tuhat eurot kasumit, tehes 275 tuhande eurose hüppe. Online-meedia käive kasvas 18%, mis tõi kaasa ka online-meedia segmendi osakaalu kasvu kontserni kogukäibes 14,1%-lt 15,4%-ni. Online-meedia reklaamikäive ületas esimeses kvartalis perioodiliste väljaannete reklaamikäivet 8%. Samuti ületas esimeses kvartalis online-meedia segmendi EBITDA perioodiliste väljaannete segmendi tulemust.

Online-meedia segmendis oli suurimaks panustajaks tulemusse Delfi Leedu. Delfi Läti esimese kvartali minimaalne kahjum on seotud ühekordsete palgaväljamaksetega. Sisuliselt parandas Delfi Läti oma kvartali tulemust võrreldes eelmise aastaga üle kahe korra. Delfi Ukraina kahjum jätkab vähenemist kasvava reklaamikäibe toel.

Perioodiliste väljaannete segmendis näitasid kõik ettevõtted eelmisest aastast kehvemaid tulemusi, kuid AS-i Eesti Ajalehed puhul oli osalt tegemist asjaoluga, et eelmise aasta kahel esimesel kuul ei maksnud ettevõte Eesti Päevalehe pindade eest üüri, kuivõrd Eesti Päevalehe AS oli ise oma pindade omanik. Normaliseerides eelmise aasta tulemust maksta mitte tulnud üüri osas, näitas Eesti Ajalehed käesoleva aasta esimeses kvartalis suuremat EBITDAd kui eelmisel aastal. Arvestades AS-i Eesti Ajalehed  10% vähenenud käivet, aga samas kasvanud normaliseeritud EBITDAd, on ettevõtte efektiivsus pärast lõpule viidud organisatsioonilisi ühendamisi Eesti Päevalehe AS-iga märgatavalt paranenud. Perioodiliste väljaannete segmendi tulemusi mõjutab endiselt vähenenud raamatute kirjastamise käive.

Trükiteenuste segmendis olulisi arenguid aset ei leidnud, käive kasvas 14%, EBITDA kasvuks kujunes 2%. Ekspordi käive kasvas 20%, Eesti-sisene käive 2%. Eksportturgudest on endiselt suurimad Soome, Venemaa, Rootsi ja Norra.

Märtsis viidi läbi järgmine samm Eestis baseeruvate meediaüksusteülese multimeedia uudisruumi loomisel. Selle käigus moodustati Eesti Päevalehe ja Delfi toimetuste baasil uus Päevauudiste toimetus, mille juhiks nimetati senine Delfi Eesti peatoimetaja Urmo Soonvald, kellest sai ühtlasi Eesti Päevalehe peatoimetaja.

Lõpule viidi Ekspress Grupi tehnoloogiaettevõtte OÜ EG Digital loomine. Eesmärk on ettevõttesse koondada kogu meie tehnoloogiline kompetents nii online kui digitaalses meedias. Esimeseks sammuks oli Delfi IT arendusmeeskonna ülevõtmine. OÜ EG Digital ei moodusta eraldi segmenti. Tema tulemus kajastub kesksete tegevustena.   

Kontserni juhtkond vaatab järgmistele kvartalitele mõõduka optimismiga. Online-meedias ootame kasvu jätkumist, perioodiliste väljaannete ja trükiteenuste segmendis eeldame käivete püsimist eelmise aasta tasemel. Online-meediast ootame suurimat kasumikasvu, millest protsentuaalselt rohkem võiks kasvada Delfi Ukraina, kus eelmise aasta alguses valitud kontseptsioon tundub töötavat. Sellest annavad tunnistust kasvavad unikaalsete kasutajate numbrid ning ka hoogu koguv reklaamikäive. Jätkame Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe digitaalsete väljaannete arendamisega. Samuti oleme asunud aktiivsemalt otsima võimalusi kasvatada kontserni turuosa ostudega eeskätt online-meedia valdkonnas, samuti otsime püsivalt investeerimisideid erinevates tehnoloogia ja uue meediaga seotud valdkondades. 

2012. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt