2013. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne 01.08

Käesoleva aasta teises kvartalis teenis Ekspress Grupp 1,4 miljonit eurot puhaskasumit võrreldes aastataguse 972 tuhande euroga, mis on 44% rohkem. EBITDA-s jäime eelmisele aastale alla 6% teenides 2,4 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta 2,5 miljoni euroga. Mõlema tulemusega oleme rahul, kuivõrd need olid paremad kui meie enda prognoos, mida väljendasime eelmise kvartali raportis. Puhaskasumi osas eeldasime 30% kasvu ning EBITDA osas 7% langust. Kvartali EBITDA rentaablus langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,2 protsendipunkti. 

2013. aasta esimese poolaasta kokkuvõttes teenisime puhaskasumit 2 miljonit eurot, mis on 76% parem kui eelmise aasta samal perioodil ning EBITDA osas jäime 6% eelmisele aastale alla, teenides 3,9 miljonit eurot. Esimese poolaasta EBITDA rentaablus langes eelmise aastaga võrreldes 0,4 protsendipunkti. 

Teise kvartali lõpuks oleme oluliselt vähendanud ettevõtte võlakoormust, jõudes koguvõla ja EBITDA suhte (total debt/EBITDA ratio) osas 3,4-ni. Ettevõtte laenumaksete ja intresside kattekordaja on kvartali lõpuks tugevnenud 1,84-ni. 

Kvartali tulemustes andis tooni online segmendis efektiivsuse langus, mis on paljus tingitud erinevate uute projektide käivitamise kuludega, kuid mis takistasid kasvanud käibe juures kasumit kasvatamast ning trükimeedia reklaamikäibe defitsiit. Trükiteenuste segmendis oleme küll käibes järgi andnud, kuid suutnud kasumi säilitada eelmise aasta tasemel ja seega kasvatanud kasumlikkust.

Online segmendis on teises kvartalis suutnud Delfi Eesti ja Delfi Leedu teenida kasumit eelmise aastaga samal tasemel. Samal ajal on Delfi Läti EBITDA jäänud eelmise aasta tulemusele alla, vastupidiselt esimesele kvartalile, kus Läti tulemus oli ainsana eelmisest aastast parem. Delfi Läti mahajäämuse põhjuseks on toimetuse kulude kasv, mille põhjuseks eelmise aasta sügisel palgatud täiendavad toimetajad. Delfi Leedu suutis küll teha eelmise aasta taseme, kuid esimeses kvartalis tekkinud defitsiiti poolaasta tulemuses katta ei suutnud. Kvartali esimestel kuudel paranes oluliselt ületähtaegsete debitoorsete võlgade seis, kuid juunis olime jälle sunnitud allahindluseid suurendama. Leedus esimesest kvartalist teise kvartalisse nihkunud koostööprojektid on osaliselt käivitunud. 

Online segmendis oleme pannud suure rõhu uute online vertikaalide loomisele ning videotoodangu kasvatamisele. Uute projektidena oleme Leedus esimese poolaasta jooksul avanud ja edasi arendanud kolm uut online vertikaali peamiselt meie enda ajakirjade kaubamärkide baasilt. Eestis avasime kvartali lõpus reisiportaali Reisijuht.ee, mille plaanime viia ka Läti ja Leedu turule. Reisiportaal teeb koostööd Suurbritannia kirjastuse Telegraph Media Groupiga.  Kõikides riikides oleme jätkanud videopildis otsesaadete tegemist avalikest suurüritustest nii kultuuri kui ka spordi valdkonnas. 

Mais sõlmisime lepingu Lätis portaali Calis.lv opereeriva ettevõte ostuks. Tehing jõudis lõpuni käesoleva aasta juulis. Tegu on naistele, eeskätt noortele emadele suunatud portaaliga. Plaanime portaali tugevdada erineva teemakohase sisuga, mille osas oleme omandanud Baltikumi sisuõigused Saksamaa kirjastuselt Grüne und Jahr. 

Online segmendi osas võib kokkuvõtlikult öelda, et uute projektide ja videotoodangu käivitamine on ajutiselt viinud segmendi efektiivsuse alla, kuid see peaks paranema projektide käivitumisel. 

Perioodiliste väljaannete segment on oodatult suure surve all. Segmendi reklaamikäive langes võrreldes eelmise aastaga ligi 5%, jaemüük ligi 9%. Rõõmu teeb tellijate käibe püsimine eelmise aasta tasemel ning digitellijate kasvamine 50% võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Võrreldes eelmise kvartaliga oleme digitellijate arvu kasvatanud ligikaudu 10%. Reklaamikäibe kahanemises on oluline osa töökuulutuste arvu vähenemises, samuti jaekaubandusreklaami kandumises televisiooni. Samal ajal näeme positiivseid trende ajakirjade reklaamikäibes, kus aasta algas väga aeglaselt, kuid teine kvartal oli eelmise aasta tasemel. 

Trükiteenuste segmendis oleme esimese kvartali keskelt alanud käibelangust kompenseerinud tootmises efektiivsuse tõstmisega, mistõttu ettevõtte kasumlikkus ei ole kannatanud. Käibelanguse põhjused on seotud eksportturgude nõrkusega ning trükikoja olukorraga, kus eelmise aasta lõpul valitsenud masinate kõrge kasutuskoormus takistas müügikäibe kasvatamist. Käesoleva aasta alguses ootamatult tekkinud klientide tellimuste vähenemise kompenseerimine uute klientidega toimub viivitusega, kuid tulenevalt meie väikesest turuosast erinevatel eksportturgudel oleme positiivsed, et meil õnnestub aasta teises pooles ka käibe vähenemist kompenseerida. 

Aasta kolmandas kvartalis ootame käibe püsimist eelmise aasta tasemel, EBITDA kasvu 5-10% ning puhaskasumi kahekordistumist. Eeskätt ootame online segmendilt paremat tulemust võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, samuti ajakirjade kirjastamise suuremat kasumlikkust võrreldes eelmise aastaga, mis peaks kompenseerima nädala- ja päevalehtede nõrkust perioodiliste väljaannete segmendis. Trükiteenuste segmendi osas loodame püsida eelmise aasta tasemel. Puhaskasumi kasvu aitavad saavutada eelkõige eelmisest aastast madalamad intressikulud.

ASi Ekspress Grupp 2013. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt