2017. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne 31.10

2017. aasta ei ole toonud kontsernile siiani olulisi üllatusi, nii meedia- kui ka trükiteenuste turul jätkub tugev konkurentsisituatsioon. Tuleb järjepidevalt katsetada uusi tooteid ja võimalusi, et kliente jätkuvalt köita. Selline lähenemine on aidanud suurendada kontserni käivet ning annab hea baasi tulevikukasvuks, kuid lühiajaliselt toob see kaasa kulude kasvu ja väiksema kasumlikkuse.

Kontserni konsolideeritud käive kasvas III kvartalis 4% ning 9 kuu kokkuvõttes on kasv 2%. III kvartali käive ulatus 15,0 miljoni euroni ning 9 kuu käive 46 miljoni euroni. III kvartali EBITDA oli 1,8 miljonit eurot, mis on 8% madalam tulemus kui aasta tagasi. 9 kuu kokkuvõttes on langus võrreldes eelneva aastaga 6% ning EBITDA ulatus 5,2 miljoni euroni. Kontsern teenis puhaskasumit III kvartalis kokku 0,8 miljonit ning 9 kuuga 2,4 miljonit eurot.  

Jõudsalt kasvavad online tulud ja seda eriti Lätis ning Leedus, kus III kvartali kasvud olid vastavalt 15% ja 17%. Online tulud moodustavad 31% kontserni kogutuludest. Eesti turul käitub stabiilselt ka trükimeedia ja seda nii reklaami kui ka sisu ostvate lugejate vaates. Meie ajalehtede tiraažid püsivad stabiilsemana kui naaberturgudel, millele aitab kaasa tugev harjumus ning huvi ja vajadus usaldusväärse ajakirjanduse järele, olgu selle tarbimise kanaliks paber- või digileht.

Eelpool toodud numbritesse on arvatud ka meie ühisettevõtete (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus, AS Express Post ja OÜ Linna Ekraanid) tulemused 50% ulatuses.

Meedia segmendi käive kasvas III kvartalis 6%, ulatudes 10,6 miljoni euroni. EBITDA ulatus 1,1 miljoni euroni, mis on 1% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Käibe kasvu vedasid taaskord Läti ja Leedu, kuid tubli tulemuse tegid ka SL Õhtuleht ja Ekspress Meedia. Ühisettevõte Ajakirjade Kirjastus on hetkel aktiivses investeeringufaasis uute tulude genereerimiseks, mistõttu selle ettevõtte kasumlikkus on saanud väikese tagasilöögi.

9 kuu kokkuvõttes on segmendi käive kasvanud 5% ja EBITDA 9%, ulatudes vastavalt 32 miljoni ja 3,1 miljoni euroni. Konkurentsis püsimiseks tegeleme järjepideva innovatsiooniga nii erinevate toodete kui ka tehniliste platvormide arendamise näol. Edu aluseks peame kasvamist koos kliendi ja tema eelistustega. Oleme turule tutvustanud peaaegu barjääritut tasulise sisu tarbimismudelit ja see on aidanud meie digitaalseid levitulusid oluliselt kasvatada.

Jätkub kiire kasv Lätis. III kvartalis suurenes Delfi Läti käive 15%, ulatudes 0,9 miljoni euroni. EBITDA jäi küll eelmisele aastale alla, kuid on tingitud ühekordsest nõude allahindlusest. Juulis ületas Delfi Lätis internetikasutajate arvu ühe miljoni piiri ning kogu III kvartali on Delfi olnud kasutajate arvu poolest Lätis esikohal. Delfi Lätit on tunnustatud tiitliga kui kõige usaldusväärsem meedium Lätis.

Ekspress Meedia käive kasvas III kvartalis 2% ja ulatus 4,7 miljoni euroni. EBITDA kasvas 58% ulatudes 0,5 miljoni euroni. Digitellijate arv kasvas võrreldes II kvartaliga 5% ning võrreldes aasta taguse perioodiga 46%. Uute projektidena korraldatakse üha rohkem elamusturunduse üritusi, et pakkuda meie klientidele lisaväärtust. Augustis taasiseseisvumispäeval toimus lauluväljakul üliedukas rokkansambel Ruja taasühinemise kontsert, korraldatud on veel ka mitmeid väiksemaid üritusi meie erinevate brändide alt, et kõnetada tellijaid.

Delfi Leedu käive kasvas sel kvartalil märkimisväärsed 17% ulatudes 2,3 miljoni euroni ning online tulud koguni 26%. EBITDA ulatus III kvartalis 0,5 miljoni euroni, mis jääb eelmise aasta tasemele. Oma ajaloo suurima initsiatiivina on Delfi välja tulnud mastaapse projektiga „Idee Leedule“, mille eesmärgiks on leida kolm kõige silmapaistvamat ideed riigi edasiseks arenguks ning ühtlasi seista hea selle eest, et need ideed ka ellu viidaks. Initsiatiivi toetavad Leedu president, parlamendi spiiker ja peaminister. Samuti on kaasatud teised meediaettevõtted.

Ajakirjade Kirjastuse käive III kvartalis langes 9% ja ulatus 2,1 miljoni euroni. EBITDA jäi tagasihoidlikuks ning ulatus 110 tuhande euroni, mis on oluliselt madalam kui aasta tagasi. Eelkõige on selle taga jätkuvalt keeruline trükireklaamiturg, muudatused müügimeeskonnas ning suurenenud arenduskulud just online’i suunal. Vähendatud on ka kirjastatavate raamatute arvu, mis on omakorda mõjutanud käibenumbrit. Ekspress Grupi konsolideeritud numbrites kajastub sellest pool. IV kvartalis ühendatakse ettevõtte raamatukirjastusosakond kontserni 100% tütarettevõttega Hea Lugu, mille tulemusena tekkiv raamatukirjastus mahub Eesti viie suurima hulka, võimaldades efektiivsemat tegevust. Tehingu tulemusena saab Ajakirjade Kirjastus OÜ Hea Lugu 1/3 osaluse omanikuks.  

SL Õhtulehele oli III kvartal edukas. Käivet kasvatati 2,2 miljoni euroni, mis on 7% rohkem kui eelmisel aastal ning EBITDA-d kasvatati 28% ja see ulatus 210 tuhande euroni. Ekspress Grupi konsolideeritud numbrites kajastub sellest pool. Võrreldes teiste turuosalistega suudab Õhtuleht oma lojaalsete klientide toel kasvatada nii reklaami- kui ka tellijatulusid. Sellele aitavad kaasa nii automatiseeritud müügi suurendamine kui ka reklaami erilahenduste pakkumine. Viimased 12 kuud on olnud Õhtuleht Eesti kõige suurema tiraažiga päevaleht. Jõudsalt kasvab lisaks ka digitellijate arv, mis võrreldes eelmise kvartaliga suurenes 10% ning on aastataguse ajaga kasvanud pea kahekordseks.

Olukord trükiteenuste segmendis ei ole muutunud ning jätkub tavapäraselt raske võitlus iga kliendi pärast.  Tugev hinnasurve eelkõige Läti ja Leedu trükikodade poolt vähendab jätkuvalt tulusid ja ka kasumlikkust. Printalli käive langes võrreldes eelmise aastaga siiski vaid 4%, ulatudes 5,4 miljoni euroni. EBITDA jäi eelmisele aastale alla 13%, ulatudes 0,9 miljoni euroni. Viimase aasta jooksul oleme liikunud aktiivsemalt Kesk-Euroopa suunal, mis võimaldab konkureerida suurematel turgudel ja luua seal uusi ning kasumlikke kliendisuhteid. Meie trükikoja hea maine ja kõrge kvaliteet on selles osas parimaks referentsiks.

Kontserni finantspositsioon on viimase aasta jooksul oluliselt tugevnenud. Tänu laenulepingu muudatustele, millega lõppesid igakuised laenu tagasimaksed, saame veelgi aktiivsemalt investeerida uutesse ettevõtetesse ja kasvatada äritegevuse haaret.

III kvartalis soetasime 100%-lise osaluse ettevõttes ACM LV SIA, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Lätis ning on esimene sellesuunaline samm Lätis. Omandamine toetab kontserni eesmärki arendada välja digitaalse välireklaami äriliin.

Augustis asutati uus 49% osalusega sidusettevõtte OÜ Kinnisvarakeskkond, mille peamiseks tegevus-valdkonnaks on uue kinnisvaraportaali arendamine.

Kontsern panustab järjest enam oma tegevuse laiendamisse ning töötajate motivatsiooni tõstmisse. Nii oleme käivitanud III kvartalis Hans H Luige nimelise koolitusfondi, läbi mille on saanud paljud töötajad valida omale täiendkoolituse, mis võimaldab arendada edasi nende kompetentse.

Lõppenud kvartal on lisanud optimismi käibe võimaliku kasvu osas, kuid suurenenud investeeringud meie töötajatesse ja toodetesse ei lase sel veel väljenduda EBITDA kasvus.

Meie ambitsioon on jätkuvalt pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, sealjuures järele andmata lugude kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.

Kontserni eesmärgiks on olla innovatiivne meediaettevõte tugeva kohalolekuga kõikidel meie turgudel ning liidripositsioonil online-meedias.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.


Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%

konsolideeritud (tuhandetes EUR)

III kv 2017

III kv 2016

Muutus %

III kv 2015

III kv 2014

III kv

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

15 014

14 437

4%

14 169

13 833

12 977

EBITDA

1 775

1 932

-8%

2 143

1 732

1 359

EBITDA marginaal (%)

11,8%

13,4%

 

15,1%

12,5%

10,5%

Ärikasum

1 005

1 085

-7%

1 423

872

718

Ärirentaablus (%)

6,7%

7,5%

 

10,0%

6,3%

5,5%

Intressikulud

(102)

(125)

19%

(157)

(189)

(204)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)*

813

902

-10%

1 210

644

455

Puhasrentaablus (%)*

5,4%

6,2%

 

8,5%

4,7%

3,5%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes

(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

813

902

-10%

1 210

1 599

455

Puhasrentaablus (%)

5,4%

6,2%

 

8,5%

11,6%

3,5%

Varade tootlus (%)

1,1%

1,2%

 

1,6%

2,1%

0,6%

Omakapitali tootlus (%)

1,6%

1,9%

 

2,5%

3,6%

1,1%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,03

0,03

 

0,04

0,05

0,02

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%

konsolideeritud (tuhandetes EUR)

9 kuud 2017

9 kuud 2016

Muutus %

9 kuud 2015

9 kuud 2014

9 kuud

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu

46 093

45 384

2%

44 346

44 606

41 901

EBITDA

5 202

5 507

-6%

5 148

6 124

5 246

EBITDA marginaal (%)

11,3%

12,1%

 

11,6%

13,7%

12,5%

Ärikasum

2 896

3 108

-7%

2 930

3 743

3 299

Ärirentaablus (%)

6,3%

6,8%

 

6,6%

8,4%

7,9%

Intressikulud

(324)

(394)

18%

(477)

(546)

(578)

Perioodi puhaskasum /(-kahjum)*

2 444

2 538

-4%

2 247

3 005

2 490

Puhasrentaablus (%)*

5,3%

5,6%

 

5,1%

6,7%

5,9%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes

(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

2 444

2 538

-4%

2 247

3 960

2 490

Puhasrentaablus (%)

5,3%

5,6%

 

5,1%

8,9%

5,9%

Varade tootlus (%)

3,2%

3,3%

 

2,9%

5,1%

3,2%

Omakapitali tootlus (%)

4,8%

5,2%

 

4,7%

9,0%

5,9%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,08

0,09

 

0,08

0,13

0,08

* Tulemused ei sisalda 2014.aastal AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud tulu summas 1,0 miljonit eurot, kus sisuliselt lõpetati ühisettevõted AS-ga Eesti Meedia ning loodi uued ühisettevõtted OÜ-ga Suits Meedia.

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)

30.09.2017

31.12.2016

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

Käibevara

15 905

16 251

-2%

Põhivara

60 997

61 506

-1%

Varad kokku

76 902

77 757

-1%

      sh. raha ja pangakontod

2 987

4 572

-35%

      sh. firmaväärtus

39 208

38 904

1%

Lühiajalised kohustused

9 290

12 222

-24%

Pikaajalised kohustused

15 882

14 462

10%

Kohustused kokku

25 172

26 684

-6%

      sh. võlakohustused

16 172

16 603

-3%

 

Omakapital

51 730

51 073

1%

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud

30.09.2017

31.12.2016

Omakapitali osakaal (%)

67%

66%

Võla ja omakapitali suhe (%)

31%

33%

Võla ja kapitali suhe (%)

20%

19%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

1,98

1,96

Likviidsuskordaja

1,71

1,33

 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

III kv 2017

III kv

2016

Muutus %

III kv

2015

III kv

2014

III kv

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu (ainult tütarettevõtted)

12 723

12 205

4%

12 105

11 841

10 985

EBITDA (ainult tütarettevõtted)

1 653

1 633

1%

1 889

1 487

1 164

EBITDA marginaal (%)

13,0%

13,4%

 

15,6%

12,6%

10,6%

Ärikasum (ainult tütarettevõtted)

974

867

12%

1 230

783

544

Ärirentaablus (%)

7,7%

7,1%

 

10,2%

6,6%

5,0%

Intressikulu (ainult tütarettevõtted)

(95)

(117)

19%

(140)

(175)

(204)

Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil

22

206

-89%

170

87

174

Perioodi puhaskasum*

813

902

-10%

1 210

658

455

Puhasrentaablus (%)*

6,4%

7,4%

 

10,0%

5,6%

4,1%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes (sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

813

902

-10%

1 210

1 613

455

Puhasrentaablus (%)

6,4%

7,4%

 

10,0%

13,6%

4,1%

Varade tootlus (%)

1,1%

1,3%

 

1,6%

2,2%

0,6%

Omakapitali tootlus (%)

1,6%

1,9%

 

2,5%

3,5%

1,1%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,03

0,03

 

0,04

0,05

0,02

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)

9 kuud 2017

9 kuud

2016

Muutus %

9 kuud

2015

9 kuud

2014

9 kuud

2013

Perioodi kohta

 

 

 

 

 

 

Müügitulu (ainult tütarettevõtted)

39 054

38 581

1%

37 962

38 338

35 796

EBITDA (ainult tütarettevõtted)

4 671

4 620

1%

4 240

5 481

4 777

EBITDA marginaal (%)

12,0%

12,0%

 

11,2%

14,3%

13,3%

Ärikasum (ainult tütarettevõtted)

2 635

2 439

8%

2 202

3 313

2 897

Ärirentaablus (%)

6,7%

6,3%

 

5,8%

8,6%

8,1%

Intressikulu (ainult tütarettevõtted)

(303)

(357)

15%

(425)

(531)

(578)

Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil

232

562

-59%

589

375

320

Perioodi puhaskasum*

2 444

2 538

-4%

2 247

3 019

2 490

Puhasrentaablus (%)*

6,3%

6,6%

 

5,9%

7,9%

7,0%

Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes (sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)

2 444

2 538

-4%

2 247

3 974

2 490

Puhasrentaablus (%)

6,3%

6,6%

 

5,9%

10,4%

7,0%

Varade tootlus (%)

3,3%

3,5%

 

3,0%

5,3%

3,3%

Omakapitali tootlus (%)

4,8%

5,2%

 

4,7%

9,0%

5,9%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

0,08

0,09

 

0,08

0,13

0,08

* Tulemused ei sisalda 2014.aastal AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisel OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest tekkinud tulu summas 1,0 miljonit eurot, kus sisuliselt lõpetati ühisettevõted AS-ga Eesti Meedia ning loodi uued ühisettevõtted OÜ-ga Suits Meedia.

 

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

(tuhandetes EUR)

30.09.2017

31.12.2016

Muutus %

Perioodi lõpu seisuga

 

 

 

Käibevara

12 966

13 094

-1%

Põhivara

60 801

61 074

0%

Varad kokku

73 767

74 168

-1%

      sh. raha ja pangakontod

1 391

2 856

-51%

      sh. firmaväärtus

37 258

36 953

1%

Lühiajalised kohustused

6 895

9 591

-28%

Pikaajalised kohustused

15 142

13 504

12%

Kohustused kokku

22 037

23 095

-5%

      sh. võlakohustused

15 558

15 784

-1%

Omakapital

51 730

51 073

1%

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

30.09.2017

31.12.2016

Omakapitali osakaal (%)

70%

69%

Võla ja omakapitali suhe (%)

30%

31%

Võla ja kapitali suhe (%)

21%

20%

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt / EBITDA ratio)

2,12

2,17

Likviidsuskordaja

1,88

1,37

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. Seda nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldine vähendamine kui ka teiste reklaamikanalite eelistamine nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate endi tarbimisharjumuste muutumine, näiteks jooksvate uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ning muid suhtluskanaleid jne.

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad, samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.


Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid

EBITDA

Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.

 

 

EBITDA marginaal (%)

 EBITDA/müügitulu x 100

Ärirentaablus (%)

 Ärikasum/müügitulu x100

Puhasrentaablus* (%)

 Puhaskasum*/müügitulu x100

Puhasrentaablus (%)

 Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100

Puhaskasum aktsia kohta

 Puhaskasum/keskmine aktsiate arv

Omakapitali osakaal (%)

Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100

Võla ja omakapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100

Võla ja kapitali suhe (%)

Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)

Intressikandvad võlakohustused/EBITDA

Laenumaksete ja intresside kattekordaja

EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed

Likviidsuskordaja

Käibevara/lühiajalised kohustused

Varade tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100

Omakapitali tootlus (%)

Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks - meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Varasematel aastatel eristati ka meelelahutuse segmenti.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Segmentide peamised finantsnäitajad III kv 2013-2017

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

III kv

 2017

III kv

2016

Muutus %

III kv

 2015

III kv

 2014

III kv

 2013

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

8 000

7 436

8%

7 098

6 017

5 551

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

4 617

3 996

16%

3 544

2 918

2 479

trükiteenuste segment

5 418

5 629

-4%

5 753

6 596

6 147

meelelahutuse segment

0

0

-

64

0

0

kesksed tegevused

633

535

18%

434

427

396

segmentidevahelised elimineerimised

(1 328)

(1 395)

 

(1 245)

(1 200)

(1 109)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

12 723

12 205

4%

12 105

11 841

10 985

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

10 601

9 965

6%

9 432

8 202

7 724

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

4 812

4 142

16%

3 678

3 008

2 550

trükiteenuste segment

5 418

5 629

-4%

5 753

6 596

6 147

meelelahutuse segment

0

0

-

64

0

0

kesksed tegevused

633

535

18%

434

427

396

segmentidevahelised elimineerimised

(1 639)

(1 692)

 

(1 514)

(1 392)

(1 290)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

15 014

14 437

4%

14 169

13 833

12 977

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

III kv

 2017

III kv

2016

Muutus %

III kv

 2015

III kv

 2014

III kv

 2013

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

1 019

860

18%

889

323

102

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

1 142

1 159

-1%

1 143

567

297

trükiteenuste segment

860

986

-13%

1 178

1 326

1 245

meelelahutuse segment

0

0

-

(1)

0

0

kesksed tegevused

(226)

(213)

-6%

(178)

(162)

(183)

segmentidevahelised elimineerimised

0

0

 

0

0

0

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

1 653

1 633

1%

1 889

1 487

1 164

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

1 775

1 932

-8%

2 143

1 732

1 359

 

EBITDA marginaal

III kv

 2017

III kv

 2016

III kv

 2015

III kv

 2014

III kv

 2013

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

13%

12%

13%

5%

2%

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

11%

11%

12%

7%

4%

trükiteenuste segment

16%

18%

20%

20%

20%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

13%

13%

16%

13%

11%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

12%

13%

15%

13%

10%

Segmentide peamised finantsnäitajad 9 kuud 2013-2017

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

Müügitulu

 

9 kuud

 2017

9 kuud

2016

Muutus %

9 kuud

 2015

9 kuud

 2014

9 kuud

 2013

meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)

24 049

22 718

6%

21 663

19 923

18 225

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

13 916

12 294

13%

11 011

9 434

8 206

trükiteenuste segment

17 383

18 633

-7%

18 457

20 868

19 896

meelelahutuse segment

0

0

-

517

0

0

kesksed tegevused

1 799

1 667

8%

1 394

1 271

1 137

segmentidevahelised elimineerimised

(4 177)

(4 438)

 

(4 068)

(3 725)

(3 462)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

39 054

38 581

1%

37 962

38 338

35 796

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

32 037

30 394

5%

28 899

26 788

24 912

      sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest

14 511

12 744

14%

11 394

9 740

8 423

trükiteenuste segment

17 383

18 633

-7%

18 457

20 868

19 896

meelelahutuse segment

0

0

-

517

0

0

kesksed tegevused

1 799

1 667

8%

1 394

1 271

1 137

segmentidevahelised elimineerimised

(5 126)

(5 310)

 

(4 921)

(4 321)

(4 044)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

46 093

45 384

2%

44 346

44 606

41 901

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

EBITDA

 

9 kuud

 2017

9 kuud

2016

Muutus %

9 kuud

 2015

9 kuud

 2014

9 kuud

 2013

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

2 562

1 954

31%

2 425

1 922

1 109

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

3 093

2 840

9%

3 334

2 565

1 579

trükiteenuste segment

2 782

3 317

-16%

3 611

4 321

4 258

meelelahutuse segment

0

(1)

-

(1 106)

0

0

kesksed tegevused

(672)

(649)

-4%

(689)

(763)

(593)

segmentidevahelised elimineerimised

0

0

 

0

0

2

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

4 671

4 620

1%

4 240

5 481

4 777

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

5 202

5 507

-6%

5 148

6 124

5 246

 

EBITDA marginaal

9 kuud

 2017

9 kuud

 2016

9 kuud

 2015

9 kuud

 2014

9 kuud

 2013

meedia segment kapitaliosaluse meetodil

11%

9%

11%

10%

6%

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna

10%

9%

12%

10%

6%

trükiteenuste segment

16%

18%

20%

21%

21%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil

12%

12%

11%

14%

13%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna

11%

12%

12%

14%

13%

 

MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab 100% tütarettevõtete Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus, ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe kirjastamist, raamatute kirjastamist Eestis, ajakirjade kirjastamist Leedus, pakkumiste portaali Zave tegevust, 2017 III kvartalis omandatud väliekraanide ettevõtet ACL LV ning valdusfirmat Delfi Holding. Siia segmenti kuuluvad ka 50% ühisettevõtted AS SL Õhtuleht (Õhtulehe ja Linnalehe kirjastaja), ajakirjade kirjastaja AS Ajakirjade Kirjastus, perioodika kojukandega tegelev AS Express Post ning 2016 suvel lisandunud digitaalse välireklaami müügiga tegelev OÜ Linna Ekraanid.

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

Omanik

Portaal

Omanik

Portaal

Ekspress Meedia

www.delfi.ee

Ekspress Meedia

www.ekspress.ee

 

rus.delfi.ee

 

www.maaleht.ee

Delfi Läti

www.delfi.lv

 

www.epl.ee

 

rus.delfi.lv

 

 

Delfi Leedu

www.delfi.lt

SL Õhtuleht

www.ohtuleht.ee

 

ru.delfi.lt

 

www.vecherka.ee

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

III kv
 2017

III kv
2016

Muutus
%

Ekspress Meedia

4 709

4 601

2%

        sh. Delfi Eesti online müügitulu

1 661

1 615

3%

Delfi Läti

863

751

15%

Delfi Leedu

2 314

1 979

17%

        sh. Delfi Leedu online müügitulu

1 892

1 498

26%

Hea Lugu

96

106

-9%

Zave Media

0

0

-

ACM LV

21

-

-

muud ettevõtted

-

-

-

segmendisisesed elimineerimised

(3)

(1)

 

KOKKU tütarettevõtted

8 000

7 436

8%

SL Õhtuleht*

1 111

1 034

7%

Ajakirjade Kirjastus*

1 039

1 139

-9%

Express Post*

543

612

-11%

Linna Ekraanid*

153

51

200%

segmendisisesed elimineerimised

(243)

(306)

 

KOKKU ühisettevõtted

2 602

2 529

3%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

10 601

9 965

6%

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

III kv
2017

III kv
2016

Muutus
 %

Ekspress Meedia

519

328

58%

Delfi Läti

46

58

-21%

Delfi Leedu

475

474

0%

Hea Lugu

(3)

0

-

Zave Media

0

0

-

ACM LV

(18)

-

-

muud ettevõtted

0

0

-

segmendisisesed elimineerimised

0

0

 

KOKKU tütarettevõtted

1 019

860

19%

SL Õhtuleht*

104

81

28%

Ajakirjade Kirjastus*

55

181

-70%

Express Post*

(55)

35

-259%

Linna Ekraanid*

18

2

662%

segmendisisesed elimineerimised

0

0

 

KOKKU ühisettevõtted

122

299

-59%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

1 142

1 159

-1%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

9 kuud
 2017

9 kuud
2016

Muutus
%

Ekspress Meedia

14 270

14 031

2%

        sh. Delfi Eesti online müügitulu

5 100

4 957

3%

Delfi Läti

2 725

2 378

15%

Delfi Leedu

6 758

6 005

13%

        sh. Delfi Leedu online müügitulu

5 504

4 560

21%

Hea Lugu

282

307

-8%

Zave Media

0

1

-100%

ACM LV

21

-

-

muud ettevõtted

-

-

-

segmendisisesed elimineerimised

(7)

(4)

 

KOKKU tütarettevõtted

24 049

22 718

6%

SL Õhtuleht*

3 389

3 195

6%

Ajakirjade Kirjastus*

3 331

3 398

-2%

Express Post*

1 730

1 933

-11%

Linna Ekraanid*

327

51

542%

segmendisisesed elimineerimised

(787)

(901)

 

KOKKU ühisettevõtted

7 989

7 675

4%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

32 037

30 394

5%

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

9 kuud
2017

9 kuud
2016

Muutus
 %

Ekspress Meedia

1 163

1 005

16%

Delfi Läti

263

150

75%

Delfi Leedu

1 171

876

34%

Hea Lugu

(17)

(17)

0%

Zave Media

0

(60)

100%

ACM LV

(18)

-

-

muud ettevõtted

(1)

(1)

0%

segmendisisesed elimineerimised

1

2

-

KOKKU tütarettevõtted

2 562

1 954

31%

SL Õhtuleht*

362

328

10%

Ajakirjade Kirjastus*

192

384

-50%

Express Post*

(81)

172

-147%

Linna Ekraanid*

57

2

2276%

segmendisisesed elimineerimised

(0)

(0)

-1200%

KOKKU ühisettevõtted

530

887

-40%

KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna

3 093

2 840

9%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

ONLINE MEEDIA JA DELFI

Turuliidrina jätkab Delfi investeerimist uude tehnoloogiasse ja IT lahendustesse, eesmärgiga parandada oma lugejate ja reklaamiandjate kasutajakogemust.

Sel aastal on arendatud edasi zlick uuendust, mis nüüd võimaldab osta tasutud sisu nullklikiga kõikides meie kanalites. Valminud on reklaamivaba Delfi, mis võimaldab kuutasu eest Delfi portaali reklaamivabalt lugeda. Delfi Sport on tulnud välja eraldi mobiilse rakendusega. Eesti Ekspressi digilehel on Android’i ja nüüd ka iOS rakenduses olemas offline lugemise võimalus. Perepakett, mis sisaldab meie kontserni Eesti digilehti ja ajakirju on võimalik lugeda Androidi telefonides eraldi rakendusest. Androidi rakenduses on võimalik saata nn pildiga push sõnumeid. Delfi TV Youtube ja Facebooki kanali lansseerimine. Delfi Läti on viinud kõik vertikaalid üle nn responsive design’i peale ning uuendatud on kohalikku kuulutusteportaali atverskapi.lv. Delfi Leedu oli esimene kohalik portaal, kes võttis kasutusele innovatiivse nn voiceover lahenduse, mis võimaldab uudiseid kuulata. Samuti võeti kasutusele ads.txt lahendus, mis võimaldab reklaamiostjatel vältida ebaseaduslikke müüjaid, kes vahendavad reklaamipinda ja saadavad laiali rämpsposti.

Alates eelmisest aastast pakuvad meie reklaamimüügiosakonnad lisaks online reklaamile meie enda keskkondades võimalust osta reklaami ka teistesse kohalikesse või rahvusvahelistesse kanalitesse. Samuti pakume nüüd kliendile võimalust osta meie käest reklaamiteenust alates ideest ja teostusest kuni meediapinnani ning pakume sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi (programmatic advertising sales).

Jätkuvalt laiendatakse vertikaalsete toodete ja sisu sortimenti. Delfi Eesti avas uue venekeelse kanali – Polesnoje. Samuti on sõlmitud leping WTA tenniseturniiride ülekandmisõiguste osas, et näidata Anett Kontaveidi kohtumisi. Eesti rallisõitja Ott Tänakuga tehakse eksklusiivset blogi- ja sisu koostööd. Delfi Läti on aktiivselt osalenud Läti kohalike valimiste kajastamisel läbi erinevate multimeedia ja videoprojektide. Samuti lansseeriti erinevad projektid ja alamsaidid nagu „Läti 2020“ ja „200 aastat Läti kunsti“ „Delfi Leedu lanseeris uued alamsaidid „Delfi Toit“, „Delfi Reisijuht“ ja „Defli Kodu“. NBA (National Basketball Association) ja Delfi Leedu alustasid mitmeaastast koostööprojekti ning lansseeriti NBA uus ametlik Leedu online portaal Delfi keskkonnas www.delfi.lt/nba. Võitlemaks võltsuudistega loodi eraldi portaal www.demaskuok.lt (ingl. “disclose”), kuhu koondatakse info, mis levib, kuid ei vasta tõele.

Lisaks tehnoloogilistele ja sisulistele täiendustele panustame ka disaini. Delfi Leedu tuli III kvartalis välja uue modernsema ja puhtama portaali kujundusega.

Jätkatakse erinevate e-kommerts projektide katsetamist ning arendatakse edasi kuulutusteportaale.

Palju pööratakse tähelepanu sotsiaalselt vastutustundlikule käitumisele ning toetatakse erinevaid heategevusprojekte, kultuuri, sporti, ühiskondlikke ja ärisündmusi kõikides riikides.

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

2016. aasta III kvartalis muutis Gemius internetikasutajate uuringu metoodikat Eestis, Lätis ja Leedus, mille tulemusena on lisaks arvutikasutajate ehk PC andmetele nüüdsest saadaval ka mobiilsete kasutajate ja tahvelarvutite kasutajate andmed. Eesti võrreldavad andmed on olemas alates eelmise aasta septembrist.

Delfi ja Postimehe kasutajate arv on olnud mõõdetaval perioodil suhteliselt stabiilne. 2016. aasta I kvartalis liitis Postimees Eesti Meediale kuuluvad kuulutuste portaalid www.kv.ee ja www.osta.ee postimees.ee domeeni alla. Kuulutuste portaali kasutajate kasvu abil saavutati sellega suurem kasutajate number kui Delfil. 2017. aasta juulis on Delfi kasutajate kasv tehnilise mõõtmise ebatäpsus, mitte sisuline tulemus.

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

2016. aasta alguses muutis uuringufirma Gemius internetiuuringute metoodikat. Antud numbrid näitavad nüüd Läti internetiportaalide kogu kasutajate arvu nii arvutite, mobiilide kui ka tahvelarvutite osas. Delfi on stabiilselt kõige suurema kasutajaskonnaga uudisportaal Lätis. Läti internetiportaalide kasutajate kasv on olnud suhteliselt stabiilne ja sarnane kõigi portaalide poolt. 2017 aasta kevadel Läti valitsuse poolt tellitud uuringu põhjal on Delfi.lv Läti kõige usaldusväärsem meediakanal, edestades sellega ka riikliku telejaama usaldusväärsust. Eesti Meediale kuuluv Tvnet.lv on III kvartalis kaotanud lugejaid ja vahe Delfiga on viimaste aastate suurim. Samuti kaotab Draugiem stabiilselt kasutajaid. 2017. aasta juulis on Delfi kasutajate kasv  tehnilise mõõtmise ebatäpsus, mitte sisuline tulemus.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

2016. aasta alguses muutis uuringufirma Gemius internetiuuringute metoodikat. Antud numbrid näitavad nüüd Leedu internetiportaalide kogu kasutajate arvu nii arvutite, mobiilide kui ka tahvelarvutite osas.

Delfi.lt on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. 2016. aasta III kvartalis liitis 15min.lt mitmed portaalid, mis ei kuulu antud meediagrupi omandusse ja seetõttu on domeeni 15min.lt kasutajate arv 2016. aasta IV kvartalis kasvanud. Antud kasv ei näita meediateenuste kasutajate arvu kasvu ja ei ole seetõttu ka käsitletav 15min.lt turusituatsiooni paranemisena. 2017.aasta märtsis ei arvestata enam selliste kolmandate portaalide kasutajaskonda 15min.lt osana ja selle tõttu 15min.lt kasutajaskond vähenes oluliselt. TV3.lt kasvatab kasutajate arvu ja Eesti Meediale kuuluv 15min.lt on III kvartalis kaotanud kasutajaid.

 

AJALEHED EESTIS

Ajalehtede turu õiglase pildi edasiandmiseks peab vaatama paberajalehtede tiraaže koos digilehtede tellijatega. Kõige suurema levikuga ajaleht Eestis on Õhtuleht, mille koondkasutajate arv 2017. aasta septembris oli üle 51 tuhande. Eesti Päevalehe kasutajate arv on ligi 48 tuhat ja Eesti Ekspressil 36 tuhat. Digilehtede kasutajate arv on viimase aastaga märkimisväärselt kasvanud ja see ületab oluliselt paberlehtede lugejate vähenemisest tuleneva tellijate kao. Postimehe osas digilehtede kasutajate andmed puuduvad ning graafik näitab ainult paberajalehe tiraaži.

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on üks suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kõrgekvaliteedilisi ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid.

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

III kv

2017

III kv

2016

Muutus

%

Printall

5 418

5 629

-4%

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

III kv

2017

III kv

2016

Muutus %

Printall

860

986

-13%

 

(tuhandetes EUR)

Müügitulu

 

9 kuud

2017

9 kuud

2016

Muutus

%

Printall

17 383

18 633

-7%

 

(tuhandetes EUR)

EBITDA

 

9 kuud

2017

9 kuud

2016

Muutus %

Printall

2 782

3 317

-16%

 

Trükitööstussegment kannatab jätkuva madalseisu all, mis avaldab negatiivset mõju ka meie trükikojale. Printalli tootmismaht kasvab, kuid hinnasurve on tugev nii tänu Skandinaavias vabanenud tootmisvõimsusele kui ka konkurentide tegevusele üle terve Baltikumi. Käibe veel suuremat langust on aidanud ära hoida kaks aastat tagasi soetatud poognamasin, mis on andnud võimaluse laiendada tootesortimenti ka väljaspool tavapärast ajakirjandussektorit. Samuti teeme aktiivset müügitööd väljaspool Põhjamaid.

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

30.09.2017

31.12.2016

VARAD

 

 

Käibevara

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

1 355

2 805

Tähtajalised hoiused

36

51

Nõuded ja ettemaksed

8 506

7 468

Tulumaksu ettemaks

207

0

Varud

1 862

2 770

Käibevara kokku

12 966

13 094

Põhivara

 

 

Nõuded ja ettemaksed

993

982

Edasilükkunud tulumaksuvara

34

34

Investeeringud ühisettevõtetesse

2 667

2 435

Investeeringud sidusettevõtetesse

578

591

Materiaalne põhivara

12 044

12 722

Immateriaalne põhivara

44 485

44 310

Põhivara kokku

60 801

61 074

VARAD KOKKU

73 767

74 168

KOHUSTUSED

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Laenukohustused

449

2 313

Võlad ja ettemaksed

6 286

7 170

Tulumaksukohustus

160

108

Lühiajalised kohustused kokku

6 895

9 591

Pikaajalised kohustused

 

 

Pikaajalised laenukohustused

15 109

13 471

Edasilükkunud tulumaksukohustus

33

33

Pikaajalised kohustused kokku

15 142

13 504

KOHUSTUSED KOKKU

22 037

23 095

OMAKAPITAL

 

 

Aktsiakapital

17 878

17 878

Ülekurss

14 277

14 277

Omaaktsiad

(22)

(863)

Reservid

1 531

2 058

Jaotamata kasum

18 066

17 723

OMAKAPITAL KOKKU

51 730

51 073

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

73 767

74 168

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

III kv 2017

III kv 2016

9 kuud 2017

9 kuud 2016

Müügitulu

12 723

12 205

39 054

38 581

Müüdud toodangu kulu

(10 168)

(9 812)

(30 968)

(30 959)

Brutokasum

2 555

2 393

8 086

7 622

Muud äritulud

269

270

717

505

Turunduskulud

(563)

(517)

(2 077)

(1 717)

Üldhalduskulud

(1 275)

(1 262)

(4 037)

(3 911)

Muud ärikulud

(12)

(17)

(54)

(60)

Ärikasum

974

867

2 635

2 439

Intressitulud

23

6

137

25

Intressikulud

(95)

(117)

(303)

(357)

Muud finantskulud

 (19)

 (17)

 (52)

 (49)

Kokku finantstulud/kulud

 (91)

 (128)

 (218)

 (381)

Kasum ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt

22

206

232

562

Kasum/(-kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 (28)

25

 (51)

41

Kasum enne tulumaksustamist

877

970

2 598

2 661

Tulumaksukulu

(64)

(68)

(154)

(123)

Aruandeperioodi  kasum

813

902

2 444

2 538

Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus:

 

 

 

 

Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist

813

902

2 444

2 538

Muu koondkasum

0

0

0

0

Koondkasum kokku

813

902

2 444

2 538

Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist

813

902

2 444

2 538

Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta

0,03

0,03

0,08

0,09

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)

9 kuud 2017

9 kuud 2016

Rahavood äritegevusest

 

 

Aruandeperioodi ärikasum

2 635

2 439

Korrigeerimised:

 

 

Põhivara kulum ja väärtuse langus

2 036

2 180

(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest

(4)

(25)

Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus

0

102

Äritegevuse rahavood:

 

 

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

20

(319)

Varude muutus

(92)

267

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

(936)

(496)

Rahavoog põhitegevusest

3 649

4 148

Makstud ettevõtte tulumaks

(309)

(231)

Makstud intressid

(303)

(357)

Rahavood äritegevusest kokku

3 047

3 560

Rahavood investeerimistegevusest

 

 

Saadud intressid

144

25

Tütarettevõtte ost

(390)

0

Ühisettevõtte ost

0

(868)

Sidusettevõtte ost

(74)

(311)

Muude investeeringute ost

(35)

0

Põhivara soetamine

(1 185)

(866)

Põhivara müük

14

31

Antud laenud

(2 079)

(25)

Antud laenude tagasimaksed

1 053

12

Rahavood investeerimistegevusest kokku

(2 552)

(2 002)

Rahavood finantseerimistegevusest

 

 

Makstud dividendid

(1 787)

(1 456)

Saadud dividendid

56

246

Arvelduskrediidi muutus

376

0

Tasutud kapitalirendi maksed

(52)

(52)

Saadud laen

0

11

Saadud laenude tagasimaksed

(552)

(1 634)

Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel

0

(687)

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

(1 960)

(3 572)

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

(1 465)

(2 014)

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses

2 856

2 927

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus

1 391

913

 


Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt