Esimese kvartali majandustulemused 06.05

2011. aasta esimeses kvartalis parandas Ekspress Grupp perioodi tulemust oluliselt. Olenemata aasta kõige tagasihoidlikuma reklaamikäibega kvartalist kasvas EBITDA 2,93 miljoni euroni, mis teeb EBITDA kasvuks 300%. Puhaskasumiks saavutas ettevõte 1,38 miljonit eurot, mis teeb puhaskasumi kasvuks 280 %.

Normaliseerides tulemust 2011. aastal Eesti Päevalehe AS-i osaluse omandamisest tekkinud kasumiga (vt. detaile lisas 3), saavutas ettevõte EBITDA-ks 1,39 miljonit eurot ning aastaseks EBITDA kasvuks 90%.  Ilma eelpool kirjeldatud Eesti Päevalehe AS-i omandamise mõjudeta kujunes puhaskahjumiks käesoleva aasta esimeses kvartalis 155 tuhat eurot.

Peamised EBITDA olulise paranemise mõjutajad olid AS Printall, mis kasvatas tulemust 25% (303 tuhande euro võrra); internetiportaal Delfi, mille tulemus paranes 56% (47 tuhande euro võrra); Eesti Ekspressi ning Maalehe kirjastaja Eesti Ajalehed AS, mille tulemus paranes 365% (139 tuhande euro võrra).  

Ettevõtete tulemus paranes perioodiliste väljaannete segmendis  tulenevalt paremast efektiivsusest, online-meedia segmendis tulenevalt käibekasvust. Trükiteenuste segmendis tulenes parem tulemus peamiselt kasvanud käibest eksportturgudel. Perioodiliste väljaannete segment on stabiliseerunud eelmise aasta käibe tasemele, kuid taastumine reklaamikäibe langusest on väga ebaühtlane. Nii oli lõppenud kvartali keskel käibe kasvatajaks Eestis aset leidnud riigikogu valimised, kuid kvartali viimane kuu tõi käibe osas tagasilöögi. Perioodiliste väljaannete tellimuste ja üksikmüügi tulud on summana püsinud üsna stabiilsena. Kui üksikmüügi tulud on langenud 5,6%, siis tellimuste müügi tulud on samal ajal kasvanud 5.3%. Ajakirjade Kirjastuses mõjutasid esimese kvartali tulemust muudatused raamatute allahindluses.  

Olulisim sündmus kvartali jooksul oli kontrolliva osaluse omandamine Eesti Päevalehe AS-is. Läbirääkimised senise kaasaktsionäri Jaan Manitski ettevõtte OÜ-ga Vivarone viisid lahenduseni, kus OÜ Vivarone omandas varasemalt Eesti Päevalehe AS-i omanduses olnud kinnisvara (senised toimetuse ruumid) ning AS Ekspress Grupp omandas OÜ-lt Vivarone viimasele kuulunud Eesti Päevalehe AS-i aktsiad. Tehingu käigus osapooled raha ei tasunud. Tehingu toimumine on loonud eeldused Ekspress Grupi meediaorganisatsioonide paremaks koostööks ning ajalehe Eesti Päevaleht konkurentsivõime tõstmiseks. Kuigi Eesti Päevalehe AS on kahjumit tootev ettevõte, on Eesti Päevalehe kirjastamine Ekspress Grupile kasumlik tegevus läbi grupi ühis- ja tütarettevõtete poolt Eesti Päevalehe teenindamisest saadava kasumi. Eesti Päevalehe omandamisega käivitas Ekspress Grupp ettevõtte omanduses olevate meediabrändide baasilt uue multimeedia uudisruumi loomise, millest kujuneb ettevõtte käesoleva aasta suurim väljakutse ja võimalus nii kulude säästmisel kui ajakirjandusliku konkurentsivõime tõstmisel. 

Teise olulise sündmusena perioodiliste väljaannete segmendis oli eellepingu sõlmimine perioodika ja reklaami kojukande ettevõtte AS-i Express Post müümiseks AS-ile Eesti Post. Müügi eellepingu sõlmimise põhjuseks oli Ekspress Grupi juhtkonna nägemus, et digitaliseeruva meedia ajastul on klassikalise postikande ettevõtte strateegiline väärtus kontsernile ajas vähenev. Tehingu toimumise eelduseks on konkurentsiameti vastav koondumisluba, mille taotlus esitati kvartalile järgnenud kuul ning mille menetluse lõppu oodatakse kolmandaks kvartaliks. Tehingu summaks on 2,6 miljonit eurot.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt