AS Ekspress Grupp 2012. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne 02.11

Käesoleva aasta 9 kuuga on AS Ekspress Grupp teeninud 1,4 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit, mis on pea neli korda rohkem kui eelmise aasta tulemus. EBITDA on kasvanud aastaga 13%, moodustades 5,6 miljonit eurot. Kolmanda kvartali puhaskasumiks sai kontsern käesoleval aastal 263 tuhat eurot ja EBITDA moodustas 1,5 miljonit eurot. Paariprotsendilist langust kolmanda kvartali EBITDA kasvus võrreldes eelmise aastaga oleme suutnud kompenseerida finantskulude alanemisega, mistõttu kasvas puhaskasum aastaga kolmandas kvartalis 123%.

9 kuu lõikes on kasumi (EBITDA) kasvu näidanud pea kõik segmendid. Trükiteenuste segment on kasumi tootmise võimelt jäänud sisuliselt eelmise aasta tasemele kui normaliseerida tulemust erakorralise ühekordse kuluga teises kvartalis. Online-meedia kasumi tootmise võime on aastaga kasvanud 63%, perioodiliste väljaannete puhul 21%. Online-meedia segmendis on 9 kuu kasumi teenimise võimelt suurima kasvu teinud Delfi Eesti, kasvatades kasumit 350%. Delfi Läti on jäänud samale tasemele ning Delfi Leedu kasum tõusis 132%. Perioodiliste väljaannete segmendis on AS Eesti Ajalehed ja OÜ Hea Lugu suutnud tegevuse kasumlikuks pöörata ning teenida 9 kuuga 398 tuhat eurot kasumit varasema 18 tuhande eurose kahjumi asemel. Samuti on kasumit kasvatanud AS SL Õhtuleht. Ajakirjade kirjastused nii Leedus kui Eestis on eelmise aasta tasemele alla jäänud. 

Online-meedia segmendis on Delfi Leedu suutnud eelmise aasta EBITDA tulemust kolmandas kvartalis ületada, Delfi Läti võrdlusbaasi mõjutavad eelmise aasta septembris käivet toetanud valimiste reklaamid. Kõigi online-meedia segmendi ettevõtete tulemust mõjutavad suurenenud maksmata arvete allahindlused. Delfi Eesti puhul on tulemust mõjutanud ka ühekordsed koondamistasud, mis puudutasid ettevõtte finantsjuhtimise reorganiseerimist ja samuti olümpiamängude kajastamisega seotud suuremad komandeeringukulud. EBITDA tulemust mõjutavad Delfi Eesti puhul ka varasemalt amortisatsiooni real olnud põhivara kulum, mis tulenevalt toimetuse ja sellega seotud varade liikumisest Päevauudiste toimetuse koosseisu, moodustab nüüdsest ühe osa AS-i Eesti Ajalehed sisutootmise teenusest AS-ile Delfi. Koostöös ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidybaga esitles Delfi Leedu väga edukalt kahte uut online portaali www.cosmopolitan.lt ja www.moteris.lt, mille mõlema konkurentsivõime osas oleme väga positiivsed. Vaatamata suhteliselt nõrgale septembrile on meie nägemus viimaseks kvartaliks mõõdukalt optimistlik ning arvame, et reklaamituru  suvine pehmus ei kandu online-meedia segmendis edasi aasta viimasesse kvartalisse. 

Perioodiliste väljaannete segmendis on kolmas kvartal kahjumisse viinudnii Eesti kui Leedu ajakirjade kirjastused. Mõlema ettevõtte reklaamitulud on olnud väiksemad kui eelmisel aastal, samuti on Eesti kirjastuse tulemust mõjutanud raamatute allahindluse suurenemine. Samuti on mõlema ajakirjade kirjastuse jae- ning tellimusmüük olnud eelmisest aastast madalam. AS-i Ajakirjade Kirjastus majandustulemuse parandamiseks oleme läbi viimas mõningast korrastamist  tooteportfellis. Nii liitsime kaks nädalakirja Kroonika ja Nädal. Samuti lõpetame mõned väiksemad harvema ilmumissagedusega projektid. Oleme alustanud ka läbirääkimisi ettevõtte bürooruumide üürilepingu muutmiseks eesmärgiga saavutada aastast rendikulude kokkuhoidu. Nimetatud sammude tulemusel loodame lisaks juba realiseerunud kahe ajakirja liitumise efektile saavutada veel mõningast mõju ettevõtte majandustulemustele juba käesoleva aasta viimases kvartalis. Leedu ajakirjade kirjastuses on samuti ettevõtte juhtkonnal ülesanne optimeerida tooteportfelli.

AS-i Eesti Ajalehed majandustulemus on kolmandas kvartalis olnud suvisest reklaamituru olukorrast hoolimata tugev. Heaks toeks ettevõtte tulemustele on raamatukirjastusettevõtte OÜ Hea Lugu ja Eesti Päevalehe Eesti parimate filmide DVD projekt, mis on aidanud katta reklaamimüügist ja lehe müügist tingitud puudujääki käibes ja kasumis. Vaadates aga kogu kontserni perioodiliste väljaannete porfelli käitumist kolmandas kvartalis, siis oleme suutnud olenemata turu keerulistest oludest segmendis tervikuna hoida reklaami, lehtede müügi ja tellimusmüügi käivet ainult mõneprotsendilises languses võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga. 

Trükiteenuse segmendis vähenes kolmandas kvartalis trükikoja EBITDA 8%, kuid 9 kuu tulemus püsis sisuliselt eelmise aasta tasemel. Ettevõtte klientide struktuur ei ole olulises osas muutunud, küll aga on veelgi suurenenud ekspordi osakaal käibest.

Olulisemate sündmustena kolmandas kvartalis oli Delfi Eesti uue juhatuse esimehe määramine. Senisele juhatuse esimehele on tehtud pakkumine  jätkata AS Eesti Ajalehed juhatuse liikmena vastutades ettevõtte sisutootmisüksuse juhtimise eest. Ka kontserni raamatute kirjastamise ettevõttes OÜ Hea Lugu asus ametisse uus juhatuse esimees

Kolmandas kvartalis viidi lõpule kontserni kõigi laenukohustuste refinantseerimine uue sündikaadi poolt.  12. juulil 2012 sõlmiti uus sündikaatlaenuleping, millega refinantseeriti grupi kõik senised laenu- ja kapitalirendikohustused pankade ning liisingfirmade ees. Refinantseerimise tehing viidi lõpule 23. juulil 2012. Uue sündikaadi osapoolteks on SEB Pank ja Nordea Eesti. Selle tehingu tulemusena säästab kontsern aastas olulisel määral intressikulude näol ning lisaks jääb jooksvast kassavoost enam vaba raha kontserni käsutusse, mida on võimalik suunata uutesse investeeringutesse.

AS Ekspress Grupp 2012. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt