ASi Ekspress Grupp 2013. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne 03.05

Käesoleva aasta esimeses kvartalis teenis kontsern 633 tuhat eurot puhaskasumit võrreldes eelmise aasta 179 tuhande euroga. Müügikäibes jäime eelmisele aastale alla 3% teenides kokku 13,8 miljonit eurot tulusid. EBITDA osas oli allajäämine 7% võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga ning lõpetasime kvartali 1,5 miljoni euro suuruse  kasumiga. Müügi ja EBITDA osas olid ka ootused kõrgemad vastavalt 2% ja 9%, kuid kvartali puhaskasum püsis eelarvestatud tasemel.

Kvartalitulemust mõjutavateks märksõnadeks on ootamatu turunõrkus trükiteenuse eksportturgudel, mis algas veebruari teisel nädalal, Delfi Leedu edasilükkunud tulud erinevates koostööprojektides ning debitoorsete võlgade allahindlused. EBITDA mahajäämuse suutsime kompenseerida madalamate intressikuludega, mistõttu puhaskasumi tulemusega oleme rahul. 

Kui vaadata esimese kvartali EBITDA osakaalude muutusi erinevate segmentide vahel, siis online meedia edasilükkunud tulude ning trükiteenuse hetkelise vähenemise taustal teenis perioodiliste väljaannete segment eelmisest aastast parema tulemuse ning segmendi EBITDA osakaal kogu grupi EBITDAst kasvas eelmise aasta 1%-lt käesoleval aastal 12% peale. 

Perioodiliste väljaannete segmendi eelmisest aastast parema tulemuse tõid osalt aasta esimeses kvartalis lõppenud DVD sari, mida müüdi koos Eesti Päevalehega ning mis toetas nii raamatukirjastuse Hea Lugu kui ka AS Eesti Ajalehed tulemust. Samuti toetas segmenti ajalehtede kojukandeettevõtte Express Post oodatust parem tulemus. Ajalehtede ja ajakirjade kirjastamises oli tegu keerulise kvartaliga. Kui Leedus langes perioodiliste väljaannete käibemaks ning vähendatud isikkoosseis aitas samuti ettevõtte tulemust võrreldes eelmise aastaga parandada, siis Eestis kannatasid kõik perioodilised väljaanded reklaamituru ootamatu mõõna käes. Eesti ajakirjade kirjastamise ettevõte suutis alles kvartali viimasel kuul reklaamikäibelt eelmisele aastale järgi jõuda, samuti olid raskustes päeva- ja nädalalehed. Tulubaasi hoidsid üleval tellijad, kelle osas olulist muutust aset leidnud pole. Digilehtede kasutajaskond ning reklaamitulud jätkavad stabiilset kasvu.

Online segmendis on Delfi Läti suutnud eelmise aasta kasumit ületada. Delfi Eesti on küll teinud 7% parema käibe tulemuse, kuid kasumis jäänud eelmisele aastale alla. Arvestades esimese kvartali madalaid käibe- ja kasumieesmärke ning võrdlusbaase, ei ole erinevus absoluutnumbrites siiski märkimisväärne. Tulemuse peamisteks mõjutajateks olid mõnede töö-ja ametilepingute lõpetamisega seotud tasud ning eelmise aasta jooksul kasvatatud ajakirjandustoimetuse koosseis,  mis on teiselt poolt kvartali viimastest nädalatest alates kasvatanud delfi.ee nädalaste unikaalsete kasutajate arvu üle 100 tuhande kasutaja võrra suuremaks võrreldes postimees.ee-ga. Delfi Leedu majandustulemuse suurimateks mõjutajateks olid mõned koostööprojektide tulude nihkumised teise kvartalisse ning debitoorsete võlgnevuste suuremad allahindlused, mis tulenevad eelmise aasta viimase kvartali kõrgemast reklaamikäibest. Ettevõtte juhtkonna sõnul on mõlema olukorra näol tegu tulude laekumise viivituse, mitte saamatajäämisega ning eeldatavalt kompenseeruvad nimetatud tagasilöögid aasta järgmistes kvartalites. 

Trükiteenuste segmendis mõjutas ettevõtte tulubaasi eksportturge kvartali keskelt tabanud aeglustumine, millele reageerimine on ettevõtte jaoks olnud problemaatiline tulenevalt tootmisvõimsuse piirangust, mis ei võimalda hästi valmistuda püsiklientide ootamatuteks tellimuste vähendamisteks. Ettevõtte juhtkonna sõnul näevad nad erinevatel eksportturgudel ka hinnasurvet. Olenemata käibe puudujäägist suutis ettevõtte kvartali viimasel kuul siiski EBITDA eesmärgi täita ning vaatab positiivselt järgnevale kvartalile. 

2013. aasta teises kvartalis ootame käibe jäämist eelmise aasta tasemele, EBITDA vähenemist võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 7%, kuid puhaskasumi kasvamist 30%. Kõige olulisema negatiivse efektina eeldame perioodiliste väljaannete reklaamikäibe defitsiiti võrreldes eelmise aastaga, samuti mõjutab segmendi tulemust kuni uue DVD sarja käivitumiseni juba esimeses kvartalis lõppenud filmisari. Online segmendis loodame hoida EBITDA eelmise aasta tasemel, küll aga veidi madalama marginaaliga tulenevalt mitme uue projekti käivitamise kuludest ning eelmise aasta jooksul lisandunud sisutootmise kuludest, mille osas kaalume optimeerimise võimalusi. Trükiteenuste segmendis eeldame kasumi püsimist eelmise aasta tasemel. Puhaskasumi kasvu annavad eelmisest aastast oluliselt madalamad intressikulud. 

ASi Ekspress Grupp 2013. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt