AS Ekspress Grupp alustab kuni 700,000 omaaktsia tagasiostmist 04.04

AS Ekspress Grupp alustab alates 7. aprillist 2014 aktsionäride erakorralise koosoleku poolt 21.11.2013 kinnitatud optsiooniprogrammi raames kuni 700,000 omaaktsia tagasiostmist turult.

Vastavalt üldkoosoleku otsusega võib omaaktsiaid omandada ühe tehinguga või osade kaupa  börsilt või börsiväliselt ajavahemikul alates erakorralise üldkoosoleku otsuse avalikustamisest kuni 31.12.2016.a. Ühe aktsia eest võib tasuda minimaalselt tehingu päeval börsil kujuneva hinna või börsivälisel omandamisel põhikirjas sätestatud aktsia nimiväärtuses ehk 0,60EUR (kuuskümmend eurosenti) ning maksimaalselt tehingu päeval börsil kujuneva hinna või börsivälisel omandamisel maksimaalselt 1,35 EUR. Aktsiate eest tuleb tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali. Aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

Tagasiostuprogrammi teostatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele nr. 2273/2003, 22.12.2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks on AS SEB Pank, kes teostab aktsiate tagasiostu AS-i Ekspress Grupp nimel. Programmi täideviimisel on AS SEB Pank kauplemisotsuste tegemisel iseseisev, järgides kehtivaid tingimusi ning piiranguid, ilma et AS Ekspress Grupp saaks mõjutada aktsiate ostutehingute aega.  

AS Ekspress Grupp avalikustab vastavalt seaduses ettenähtule läbi börsisüsteemi igal nädalal kokkuvõtte teostatud tehingutest ning soetatud aktsiatest.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt