AS Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku otsused 26.10.2016 27.10

26.10.2016.a. toimus Tallinnas, aadressil Parda tn 6 AS-i Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek.
29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 23 121 038 häält, mis moodustab 79,4% häältest.
AS-i Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas: 

1. Aktsionär ING Luxembourg S.A. ettepanek mitte teha muudatusi nõukogu koosseisus.

Üldkoosolek ettepanekut ei toetanud. Ettepaneku poolt 4 350 864  häält (18,82% kohalviibijaist), vastu 16 590 732 häält (71,76% kohalviibijaist), erapooletud 2 179 442 häält (9,43% kohalviibijaist).

2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Otsused:

Kutsuda alates 26.10.2016 tagasi nõukogu liige Viktor Mahhov, 22 812 225 poolthäälega (98,66% kohalviibijaist)

Kutsuda alates 26.10.2016 tagasi nõukogu liige Jaak Ennuste,  22 812 225 poolthäälega (98,66% kohalviibijaist)

Kutsuda alates 26.10.2016  tagasi nõukogu liige Kari Sakari Salonen, 16 590 732 poolthäälega (71,76% kohalviibijaist)

Koosolek ei toetanud ettepanekut kutsuda nõukogust tagasi Indrek Kasela, poolt oli 100 häält, vastu 23 120 937 häält, erapooletuid 1 hääl.

3. Nõukogu liikmete valimine  

Otsused:

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 26.10.2016 Marek Kiisa, 22 812 225 poolthäälega (98,66% kohalviibijaist)

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 26.10.2016 Peeter Saks, 22 812 225 poolthäälega (98,66% kohalviibijaist)

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 26.10.2016 Aleksandras Česnavičius,22 812 225 poolthäälega (98,66% kohalviibijaist)

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 01.01.2017 Gunnar Kobin, 18 770 173 poolthäälega (81,18% kohalviibijaist).

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt