AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 06.06

6.06.2018.a toimus Tallinnas Parda tn 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 25 364 385 häält ehk 85,17% häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.

1.     1.01.2017–31.12.2017 majandusaasta aruande kinnitamine

25 363 385 poolthäälega (vastu 0 häält, erapooletuid 1000 häält) kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2017–31.12.2017 majandusaasta aruanne.

2.     2017. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

25 364 385 poolthäälega (vastu ega erapooletuid ei olnud) kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,14 miljonit eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 157 000 euro võrra, maksta aktsionäridele dividende 7 (seitse) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta, kokku 2,086 miljonit eurot, ning ülejäänud summa 897 000 eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on 20.06.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 19.06.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. a majandusaasta eest. Dividendid makstakse välja 3.07.2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3.     Nõukogu liikmete tagasikutsumine

25 364 385 poolthäälega (vastu ega erapooletuid ei olnud) kutsuda ASi Ekspress Grupp nõukogust tagasi nõukogu liige Marek Kiisa (isikukood 36811160335).

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt