AS Ekspress Grupp omandab OÜ Linna Ekraanid 11.03

8. märtsil 2019 omandas AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse ettevõttes Linna Ekraanid OÜ, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Seni kuulus ASile Ekspress Grupp 50% ettevõttest.

2016. aasta juulis omandati OÜ Linna Ekraanid 50% osalus. Omandamise eesmärk oli luua eeldused ASi Ekspress Grupp uue äriliini käivitamiseks ja kasvatada seeläbi kontserni tegevusalade portfelli. Kontserni pikaajaline eesmärk on endiselt arendada digitaalse välireklaami äriliini ja võtta nimetatud äris turul juhtiv roll. 2016. aastal sõlmitud lepingu kohaselt oli Ekspress Grupil kohustus omandada ülejäänud 50% ettevõttest 2019. aastal.

Tehing ei ole käsitatav olulise osaluse omandamisena NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele“ tähenduses. AS Ekspress Grupp kinnitab, et OÜ Linna Ekraanid ega ASi Ekspress Grupp juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. Poolte kokkuleppel tehingu hinda ega muid tingimusi ei avalikustata. Ostutehing on finantseeritud laenuga. 

OÜ Linna Ekraanid on kiiresti kasvav välimeediaettevõte, mis ehitab ja haldab elektroonilisi välireklaami pindu. Ettevõtte alustas LED-ekraanide paigaldamisega aastal 2010. Praegu on Linna Ekraanidel 29 digitaalset väliekraani üle kogu Eesti. 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt