AS Ekspress Grupp pöördub AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate omandamiseks vahekohtusse ning taganes AS Express Post väljaostust 13.12

AS Ekspress Grupp teatas täna AS-ile Eesti Meedia, et tulenevalt asjaolust, et AS Eesti Meedia on rikkunud pooltevahelisi aktsionäride lepinguid ning takistanud seetõttu AS-il Ekspress Grupp omandada poolte ühisettevõtjate aktsiad, pöördub AS Ekspress Grupp oma õiguste kaitseks kohtusse. Samuti taganes AS Ekspress Grupp samal põhjusel poolte ühisettevõtja AS Express Post aktsiate väljaostulepingust. Hagis, mis esitatakse vahekohtule esimesel võimalusel, nõuab AS Ekspress Grupp AS-ilt Eesti Meedia muuhulgas lepingute rikkumiste eest leppetrahvide tasumist summas vähemalt 3,500,000 eurot. 

AS Eesti Meedia on alates AS-il Ekspress Grupp väljaostuõiguse tekkimise hetkest takistanud väljaostuõiguste teostamist väites, et AS-il Ekspress Grupp puudub väljaostuõigus, esitanud AS-ile Ekspress Grupp ebaseaduslikke nõudmisi ja põhjendamatuid süüdistusi aktsionäride lepingu rikkumiste kohta, käitunud AS-i Ajakirjade Kirjastus juhtorganeid puudutavates küsimustes hea äritava vastaselt ning astunud samme Eesti Vabariigi Konkurentsiameti poolt tehingu toimumiseks loa andmise takistamiseks. Olenemata sellest, et AS Ekspress Grupp on teinud kõik endast oleneva selleks, et AS Eesti Meedia saaks täita oma lepingulisi kohustusi, ei ole see tänaseks õnnestunud. Samuti ei ole vaatamata AS Ekspress Grupp korduvatele püüetele õnnestunud saavutada konstruktiivset dialoogi AS-iga Eesti Meedia leidmaks võimalusi vastastikuste kohustuste korrektseks, seadustest ning aktsionäride lepingutest tulenevaks täitmiseks. Sellises olukorras ei näe AS Ekspress Grupp muud võimalust kui pöörduda vahekohtusse jõustamaks AS Ekspress Grupp ja AS Eesti Meedia vahelist aktsionäride lepingut kohtu abiga. 

AS Ekspress Grupp esitas koos teatega kohtusse pöördumiseks AS-ile Eesti Meedia veelkordse ettepaneku erimeelsuste lahendamiseks kohtuväliselt. Loodame, et AS-i Ekspress Grupp taganemine ASi Express Post kui AS Eesti Meedia jaoks olulise strateegilise ettevõtja väljaostust võimaldab AS-il Eesti Meedia leida tee erimeelsuste kohtuvälise lahenduseni.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt