AS Ekspress Grupp refinantseeris olemasolevad laenud 23.07

AS Ekspress Grupp sõlmis 12. juulil 2012 uue sündikaatlaenulepingu, millega refinantseeriti grupi kõik senised laenu- ja kapitalirendikohustused pankade ning liisingfirmade ees. Refinantseerimise tehing viidi lõpule 23. juuli 2012. Uue sündikaadi osapoolteks on SEB Pank ja Nordea Pank.

Olulisemad tingimused võrreldes varasema lepinguga on 1% võrra varasemast madalam intressi marginaal, laenulepingu lõpptähtaja pikenemine 25. juulini 2017 ning laenu igakuiste tagasimaksete arvestamine keskmiselt 7,8 -aastase graafiku alusel. Lepingu lõppemisel on ühekordselt tagasimakstav laenujääk ligikaudu 11 miljonit eurot. Siiani kehtinud laenu lõpptähtaeg oli 25. jaanuar 2015 ning laenu tagasimaksed 5-aastase graafiku järgi.

Uue sõlmitud sündikaatlaenulepingu muudatused hakkavad ettevõtte majandusstulemustele mõju avaldama koheselt. Uus leping toob kaasa igakuised madalamad laenu põhiosa- ja intressimaksed ning lisaks vähenevad laenude tagamisega seotud kulud. Kokku on lepingumuudatuste mõju ettevõtte puhaskasumile ligikaudu 200 tuhat eurot aastas. Rahavooliselt on kokkuhoid laenuteenindamisele järgmistel aastatel ligikaudu 3 miljonit eurot aastas. Kui siiani oli lepingus sees keeld maksta aktsionäridele dividende, siis uue lepingu kohaselt on see lubatud. Uue sündikaatlepingu sõlmimisega kannab ettevõte lepingutasude ja tagatiste vormistamisega seoses kulusid ligikaudu 60 tuhat eurot. 

Sündikaatlaenulepingu muutmise tulemusena vähenevad ettevõtte kulud ning kasvab ettevõtte vaba raha hulk, mida ettevõtte plaanib investeerida äri kasvatamisesse läbi uute ettevõtete või käivet tootvate varade omandamise ja käivitamise.  

"Ekspress Grupp on hea näide ettevõttest, kus tugev juhtkond ja omanikud suudavad ka väga rasketes majandusoludes säilitada usalduse ettevõtte valitud tee osas. SEB on Ekspress Gruppi alati uskunud, sest ettevõtte professionaalne meeskond suudab oma visiooni ellu viia ka keerulistes oludes. Uus sündikaatlaen mõjub ettevõtte finantsolukorrale soodsalt ning aitab tugevdada meediagrupi turupositsiooni" kommenteeris SEB juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Allan Parik. 

„Ekspress Grupp on tugeva juhtimise all väljunud kriisist ja näidanud end usaldusväärse partnerina pankadele. Usume Ekspress Grupi juhtimisotsustesse ja meil on hea meel jätkata nende pikaajalise koostööpartnerina,“ sõnas Nordea Eesti juhatuse liige Andres Laane, jae- ja korporatiivpanganduse juht.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt