AS Ekspress Grupp reorganiseerib SIA Delfi Holding juhtimise 12.01

SIA Delfi Holding nõukogu on otsustanud reorganiseerida Delfi organisatsioonide juhtimise Baltikumis ja Ukrainas. Reorganiseerimise käigus kaotatakse Delfi riikide ülene tsentraalne juhatus ning Baltikumi ning Ukraina Delfi juhtimist jätkatakse läbi asukohamaa juhatuste ja nõukogude.

Kõikide Delfi asukohamaade juhatused on tõestanud oma aastatepikkuse tegevusega professionaalset oskust juhtida riikide suurimat internetimeedia ettevõtet ja toonud Delfi edukalt läbi ka majanduslanguse tsüklist, mistõttu ei näe nõukogu enam vajadust tsentraalse, kõikide riikide ülese juhtorgani järgi. Lisaks eeltoodule soovib nõukogu parandada arendustegevuste kvaliteeti ja kiirust, moodustades Ekspress Gruppi uue tehnoloogiaettevõtte senise Delfi arendusosakonna baasilt. Selle eesmärgiks saab olema parimate tehnoloogiliste uuenduste väljatöötamise tagamine kõigile Delfi organisatsioonidele. Kuna lähiaastate arengud meediatööstuses laiemalt on eelkõige seotud tehnoloogiliste uuendustega, siis saab loodava ettevõtte teiseks eesmärgiks teenindada ka teisi ASi Ekspress Grupp ettevõtteid ja seeläbi tagada kogu Ekspress Grupi tehnoloogiline areng. Tulenevalt eeltoodust kutsutakse alates 13.01.2011 Delfi grupi tegevjuhi kohuseid täitnud juhatuse liige Sven Nuutmann tagasi AS Delfi ja SIA Delfi Holding juhatuse liikme ametikohalt ning AS Delfi (Läti) ja UAB Delfi nõukogu liikme kohalt. 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt