AS Ekspress Grupp: teade hagiavaldusest 26.09

OÜ Grupivara, kelle omanduses on 0,0003% AS-i Ekspress Grupp aktsiatest, vaidlustas kohtus aktsionäride 13. juuni 2016 üldkoosolekul vastu võetud otsused kinnitada 2015. majandusaasta aruanne ning kasumi jaotamise ettepanek. Hagi on võetud Harju Maakohtu menetlusse.

Varasemalt on OÜ Grupivara vaidlustanud kohtus aktsionäride 20. juuni 2014 üldkoosoleku otsused kinnitada 2013. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek ning 27. mai 2015 üldkoosoleku otsused kinnitada 2014. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. Ka need hagid on Harju Maakohtu menetluses.

Kõik kolm eelviidatud hagi tuginevad väitel, et Delfi Eesti ja Delfi Läti firmaväärtused oleks tulnud majandusaasta aruannetes alla hinnata, mille tulemusel poleks jaotatavat kasumit tekkinud. AS-i Ekspress Grupp juhatuse hinnangul on kõik kolm hagi alusetud. Sõltumatute audiitorite kinnitusel kajastavad majandusaasta aruanded kontserni finantsseisundit ja tulemusi õigesti ja õiglaselt.

Lisaks eelnevale on OÜ Grupivara esitanud kohtusse avalduse kohustada AS-i Ekspress Grupp juhatust esitama OÜ-le Grupivara informatsiooni ettevõtte EBITDA prognooside kohta. Harju Maakohus jättis 21. septembri 2016 määrusega OÜ Grupivara avalduse rahuldamata. Kohus asus seisukohale, et OÜ Grupivara ei saa sellise informatsiooni esitamist nõuda.

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt