AS Ekspress Grupp ühendab kaks ettevõtet ning loob uue raamatute kirjastamise ettevõtte 27.04

AS Ekspress Grupp on otsustanud liita Eesti Päevalehe AS-i ja AS-i Eesti Ajalehed. Liitmise tulemusena sünnib ettevõte, kes kirjastab kolme ajalehte: Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress ning Maaleht. Paralleelselt kahe ettevõtte liitumisega luuakse AS-i Eesti Ajalehed uue tütarfirmana raamatukirjastamisega tegelev ettevõte, kuhu koondatakse kogu senine Eesti Ekspressi, Maalehe ning Eesti Päevalehe kaubamärgi alt toimunud raamatute kirjastamine.

Uue raamatute kirjastamise ettevõtte loomine algab koheselt, Eesti Päevalehe AS-i ning AS-i Eesti Ajalehed ühinemine viiakse lõpuni käesoleva aasta sügiseks. 

Ettevõtete ühinemise käigus luuakse Ekspress Grupi ühine multimeedia uudisruum. Uudisruumi koondatakse  kõigi Ekspress Grupi poolt 100% omatud ettevõtete toimetused. Uudisruumis leiavad omale koha Delfi, Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ning Maalehe ning eelnimetatud ajalehtede kuukirjade toimetused. Kõigi toodete toimetused kolitakse suve alguseks ühisele pinnale senistesse Eesti Päevalehe ruumidesse Narva mnt 13, kuid kõik toimetused jäävad toimima eraldiseisvate üksustena, mida juhivad toimetuste peatoimetajad. Ajalehtede toimetused asuvad organisatsiooniliselt AS-is Eesti Ajalehed, Delfi toimetus jääb   AS-i Delfi koosseisu. Kõigi ajakirjandustoodete tugistruktuurid kolitakse senistesse Eesti Ekspressi ning Maalehe ruumidesse Narva mnt 11e. AS Delfi loobub oma senistest bürooruumidest Rävala tänaval.  

Lisaks moodustatakse eelnimetatud ettevõtete baasilt eraldi finantsteeninduse üksus, mis hakkab olema osa kontserni emaettevõtte organisatsioonist ning mis asub teenindama kontserni tütarettevõtteid. Ettevõtete organisatsioonidesse jäävad alles ettevõtte juhtkonna liikmetena töötavad finantsjuhid ja/või pearaamatupidajad. 

Läbiviidavate muudatuste eesmärk on ühildada ajalehtede kirjastamise tugistruktuuride toimimine, koondada kogu Ekspress Grupi sisu tootmise võimekus ühte asukohta ning luua tekkiva parema infovahetuse ja kasvava  võimekuse baasilt uued võimalused kvaliteetsisu tootmiseks erinevatesse uutesse meediakanalitesse sh. interneti- ning digitaaltelevisiooni. Ühine uudisruum loob eeldused toimetuste parema tehnoloogilise toega varustamiseks nii tarkvara kui riistvara osas, läbi mille paraneb ajakirjanike ajakasutus ja kiireneb Ekspress Grupi toodete sisulise kvaliteedi areng. Tugistruktuuride osas liituvad ajalehtede levi, klienditeeninduse, turunduse, reklaami ning tehnoloogilise teenindamise üksused. Selline ümberkorraldus võimaldab seni erineva juhtimise all olnud üksustel paremini ühiseid kliente teenindada nii ajalehtede levitamisel kui reklaami müümisel.

Raamatute kirjastamise ettevõtte loomisega koondub kogu Ekspress Grupi raamatute kirjastamise oskusteave ühe organisatsiooni kätte, mis annab võimaluse konkurentsivõimelisemaks toimimiseks kaotamata sealjuures grupi erinevate meediabrändide tuge. 2010. aastal kirjastatud raamatute arvu baasilt sünnib ettevõte, kes oleks oma suuruselt kolmas raamatute kirjastamise ettevõte Eesti turul. 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt