ASi Ekspress Grupp võlakirjade emissioon 07.10

AS Ekspress Grupp emiteerib 5000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6% aastas ja lunastustähtajaga emissioonikuupäeva 8. aastapäev, st 7. oktoober 2027. Intressi makstakse kord aastas
7. oktoobril.

Võlakirjad emiteeritakse suunatud emissioonina ASi LHV Varahaldus hallatavatele pensionifondidele. 4. oktoobril 2019 sõlmis AS Ekspress Grupp märkimislepingu pensionifondide (LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M) nimel tegutseva ASiga LHV Varahaldus kõikide emiteeritud võlakirjade märkimiseks kogunimiväärtuses 5 miljonit eurot.

Võlakirjad on allutatud Ekspress Grupi poolt jaanuaris 2019 ASilt SEB Pank võetud laenule, mille jääk seisuga 30. september 2019 on ligikaudu 13,4 miljonit eurot. ASil SEB Pank on eesõigusnõudega võlausaldaja ja võlakirjad on allutatud ASilt SEB Pank võetud eelnimetatud laenule. Võlakirjad kujutavad endast Ekspress Grupi tagatud võlakohustust aktsionäride ja seotud osapoolte ees. Võlakirjad on täielikult tagatud OÜ Haep garantiiga. OÜ Haep 88% osaluse omanikuks on ASi Ekspress Grupp suuraktsionär Hans H. Luik.

Võlakirjade emiteerimisest saadud vahendite arvelt refinantseerib AS Ekspress Grupp OÜ-lt Aktiva Finants (100% omanik Hans H. Luik) võetud laenu summas 3,2 miljonit eurot ja kasutab ülejäänud 1,8 miljonit eurot tulevasteks investeeringuteks. OÜ-lt Aktiva Finants võetud laen kandis intressi 12% ning oli kontserni vaates sildfinantseeringuks 2019. aastal tehtud suurematele investeeringutele. 2019. aastal on kontsern investeerinud Läti turul tegutsevasse piletimüügiplatvormi SIA Biļešu Paradīze (bilesuparadize.lv) ja väliekraanide ettevõttesse OÜ Linna Ekraanid Eestis. Kontsern jätkab aktiivselt investeeringutega, tugevdamaks olemasolevaid põhitegevusi ja toetamaks kontserni digitaalseid muutusi.

AS Ekspress Grupp registreerib võlakirjad Eesti väärtpaberiregistris. Võlakirjad on vabalt võõrandatavad, kuid neid ei noteerita ning nendega ei kaubelda avalikult turul.

Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. AS Ekspress Grupp kinnitab, et tema juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole muul viisil tehingust isiklikult huvitatud. 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt