ASi Printall jagunemine 19.11

ASi Ekspress Grupp tütarettevõtja AS Printall on 08. 11. 2012 allkirjastanud jagunemiskava, mille kohaselt toimub AS-i Printall jagunemine eraldumise teel. Tehingu tulemusena eraldatakse AS-ist Printall kontsernisisesed laenu- ja intressinõuded, mis ei ole vajalikud ettevõtja igapäevases äritegevuses.  ASi Printall tegevuses ega aktsiakapitali suuruses ei toimu jagunemise tulemusena muudatusi. Jagunemise käigus asutatakse uus äriühing nimega OÜ Ekspress Finance (asutamisel),  millest saab samuti AS-i Ekspress Grupp 100% osalusega tütarettevõte.

Asutamisel oleva äriühingu osakapitali suuruseks on 100 000 eurot. OÜ Ekspress Finance (asutamisel) juhatajaks saab Gunnar Kobin, kes jätkab endiselt ka ASi Ekspress Grupp juhatuse liikmena.

Uue äriühingu asutamine ASi Printall jagunemisel eraldumise teel ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju AS Ekspress Grupp kontserni tegevusele. ASi Ekspress Grupp nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. Jagunemisel osalevate ühingute juhatuse ja nõukogu liikmetele soodustusi ei anta.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt