Delfi Holding võõrandas Ukraina tütarettevõtja aktsiad 26.03

SIA Delfi Holding on võõrandanud kogu 100%-lise osaluse Ukraina ettevõttes LLC Delfi, mis opereeris internetiportaali delfi.ua. Tehingu eesmärgiks on tegevuse lõpetamine Ukrainas, mille kohta tegi Ekspress Grupp börsiteate 2. veebruaril 2014. 

Portaaliga seotud intellektuaalne omand jääb endiselt kuuluma SIA-le Delfi Holding, kuid portaali hakkavad lepingulisel alusel opereerima Ekspress Grupi kontserni mittekuuluvad isikud. 

Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga ja emitendi nõukogu ega juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt