Ekspress Grupi käive kasvas esimesel poolaastal ligi 10 protsenti 31.07

Tallinna börsil noteeritud meediakontsernil Ekspress Grupp õnnestus tänavu I poolaastal kasvatada nii müügitulu, turuosa kui ka digitaalsete tulude mahtu ja osakaalu, selgub ettevõtte poolaasta vahearuandest.

ASi Ekspress Grupp 2019. aasta II kvartali müügitulu oli 19,5 miljonit eurot ja poolaasta müügitulu 36,8 miljonit eurot, mida on 8 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Kasvu tõid peamiselt digitaalsed tulud, mis kasvasid eelmise aastaga võrreldes 14 protsenti ning moodustasid juba 57 protsenti kontserni meediasegmendi käibest.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul õnnestus kontsernil vaatamata tugevale konkurentsile suurendada esimesel poolaastal oma turuosa ja kõigi Balti riikide Delfi portaalide külastatavus on kasvanud konkurentidest rohkem. „II kvartalis olid meie Eesti ja Leedu meediaettevõtted edukad nii reklaami kui ka tellimuste müügis. Eestis rõõmustab digitellimuste osakaalu suurenemine, mis näitab, et järjest rohkem lugejaid võtab omaks ja harjub kasutama digitaalse meedia tasulisi platvorme. II kvartalis käivitasime ka Lätis tasulise sisu müügi, kuid analoogselt Eesti turuga vajab tarbijate harjumuste muutumine aega ja on seetõttu pikaajaline protsess,“ lausus Rüütsalu.

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus II kvartalis 1,80 miljoni euroni ning I poolaastal 2,47 miljoni euroni, kasvades ligikaudu 6% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Kontserni I poolaasta konsolideeritud puhaskahjum oli 0,26 miljonit eurot.

II kvartalis suutis kontsern meediasegmendis kasumit kasvatada 1,5 miljoni euroni võrrelduna 1,2 miljoni euroga 2018. aasta samal perioodil. Meediasegmendi kasumlikkuse kasv tulenes peamiselt reklaami müügi kasvust ja kulude kokkuhoiu abil saavutatud efektiivsusest. Puhaskasumi langus tuleneb aga eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenevast konkurentsist ning sisendhindade tõusust. Olukorras, kus trükisegmendi ärimahud on Eestis vähenemas peamiselt seoses suurte kauplusekettide trükimeedia ja reklaamibrošüüride osakaalu langusega, oleme siiski suutnud hoida eksporti ning II kvartali lõpu seisuga moodustas eksport 62 protsenti trükiteenuse koguportfellist, nentis Ekspress Grupi juhatus poolaasta tegevusaruandes.

Olulise arenguna omandas Ekspress Grupp II kvartalis 100%-lise osaluse Läti piletimüügiportaalis SIA Biļešu Paradīze, mis haldab elektroonilist piletimüügiplatvormi bilesuparadize.lv ja piletimüügikohti, pakkudes nende kaudu ürituste korraldajate nimel pileteid erinevatele meelelahutusüritustele. Omandamise eesmärgiks on laieneda uutesse ärisektoritesse, keskendudes grupi digitaalsete tulude osakaalu suurendamisele, tõsta grupi omakapitali tootlust ja kasutada ära lisanduva äritegevuse ja meediategevuse vahel tekkivat sünergiat. Samuti soovime tugevdada olemasolevaid põhitegevusi ja toetada kontserni digitaalse muutuse läbiviimisel ning arendada grupi äritegevuse mitmekesist digitaalset jalajälge.


Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt