Ekspress Grupp esitas arbitraažikohtule oma vastuväited Eesti Meedia hagile ning vastuhagi 17.03

14. märtsil edastas AS Ekspress Grupp Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtule vastuväited AS Eesti Meedia poolt esitatud hagile ning omapoolse vastuhagi. Vastuväidetes ning omapoolses hagis esitas AS Ekspress Grupp kohtule põhjendused oma seisukohale, et AS Eesti Meedia on rikkunud pooltevahelisi aktsionäride lepinguid ning teinud seeläbi võimatuks AS-l Ekspress Grupp realiseerida aktsionäride lepingutest tulenevat ühisettevõtjate väljaostuõigust ning palus kohtult abi pooltevaheliste lepingute jõustamisel. Oma hagis palus AS Ekspress Grupp muuhulgas nõuda AS-ilt Eesti Meedia välja leppetrahvi ja viivised summas 3,55 miljonit eurot. 

Käesolevaga teatab AS Ekspress Grupp ühtlasi, et seoses vahekohtumenetluse konfidentsiaalsusega ei edasta edaspidi avalikkusele täiendavat informatsiooni selle kohtuvaidluse osas enne vahekohtu poolse otsuse saabumist. 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt