Juhatuse liikme ametiaja pikendamine ja juhatuse liikmele aktsiaoptsiooni andmine 12.09

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas pikendada juhatuse esimehe Gunnar Kobini ametiaega kuni 31.12.2016 ning anda Gunnar Kobinile aktsiaoptsioon ASi Ekspress Grupp aktsiate omandamiseks järgmistel tingimustel:

1. Optsiooni õigustatud subjekt on ASi Ekspress Grupp juhatuse liige Gunnar Kobin (edaspidi: Juhatuse Liige);

2. Juhatuse Liikmel on optsiooniprogrammi raames õigus ajavahemikus 01.01.2017 kuni 31.03.2017 omandada tasuta kuni 700 000 aktsiat. Nõukogul on õigus optsiooniaktsiate arvu osaliselt vähendada Juhatuse Liikmele pandud eesmärkide täitmata jätmisel;

3. Optsiooni tingimuste täitmiseks ASi Ekspress Grupp poolt omandada hiljemalt 31.12.2016 kuni 700 000 oma aktsiat. 

Optsiooniprogrammi tingimused esitatakse kinnitamiseks ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolekule.

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt