Märtsi müügitulu 11.04

AS-i Ekspress Grupp käive kasvas märtsis 11,8%. Märtsi käive sisaldas esimest korda 100%-list osalust Eesti Päevalehe AS-is (varasemalt 50%), mistõttu Eesti Päevalehe varasema osalusega normaliseeritud käibe kasv oli kontserni tasemel 6,8%.
Online-meedia segment kasvas 10,5%, kuhu suurima panuse andis Delfi Eesti ligi 30%-lise käibekasvuga. Perioodiliste väljaannete segmendi käive kasvas 9,5% (normaliseerituna Eesti Päevalehe osaluse muutusega kahanes 4%). Eelmise aasta tulemusele jäid alla kõigi perioodiliste väljaannete käibed välja arvatud Eesti Ekspressi ja Maalehe kirjastaja. Eesti Päevalehe reklaamikäive kasvas võrreldes eelmise aastaga 14%. Trükiteenuste segmendi käive kasvas 15,1%

Märtsi müügitulu segmentide lõikes, tuh EUR

Segment20112010Muutus %
Online-meedia69362710,5%
Perioodilised väljaanded2 1942 0039,5%
Trükiteenused2 6402 29415,1%
Määramata990,0%
Segmentidevahelised elimineerimised(348)(291)-19,6%
KOKKU5 1884 64211,8%

 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt