Märtsi müügitulu 10.04

Märtsis kahanes ASi Ekspress Grupp käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3%. Trükiteenuste segmendi 8,2%-lise languse tingis eelkõige paberimüügist tekkinud käibe kahanemine. Trükiteenuste osas oli langus oluliselt väiksem, ulatudes 2,3%-ni. Online-meedia kasvatas seevastu käivet 12,8%. Trükimeedia -5,5%-list tulemust mõjutab nädalalehtede üks vähem ilmumiskord võrreldes eelmise aastaga, DVD-sarja lõppemine ning sellest tulenevalt ka üksikmüügi vähenemine, kuid kõige suuremat mõju avaldab trükimeedia reklaamituru üldine nõrkus ning volatiilsus.  

Märtsi müügitulu segmentide lõikes, tuh EUR

 Segment20132012Muutus %
Online-meedia99588212,8%
Perioodilised väljaanded2 0422 160-5,5%
Trükiteenused2 6242 857-8,2%
Määramata1178734,5%
Elimineerimised(499)(542)-8,0%
KOKKU5 2795 444-3,0%

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt