Väikeaktsionär vaidlustas kohtus AS-i Ekspress Grupp aastaaruanded 22.01

AS-i Ekspress Grupp väikeaktsionär OÜ Grupivara, kelle omanduses on 100 ettevõtte aktsiat, on esitanud kohtusse hagid aktsionäride korralisel üldkoosolekul vastuvõetud 2013. ja 2014. majandusaasta aruannete ning kasumi jaotamise ettepanekute kinnitamise otsuste tühisuse tuvastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Kohtuistung 2013. majandusaasta aruande osas toimub 1. märtsil 2016 ja 2014. aastaaruande osas 5. aprillil 2016.

Hageja leiab, et Delfi Eesti ja Delfi Läti firmaväärtuseid oleks tulnud majandusaasta aruannetes täiendavalt alla hinnata, mille tulemusel poleks aktsiaseltsil jaotatavat kasumit tekkinud.

AS-i Ekspress Grupp juhatuse ja sõltumatute audiitorite hinnangul kajastavad 2013. ja 2014. raamatupidamise aruanded kontserni finantsseisundit ja tulemusi kõigis olulistes osades õigesti ja õiglaselt kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega. 

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt