Investorsuhete kontakt

Mari-Liis Rüütsalu
Juhatuse esimees, tegevjuht
Tel: +372 5122591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp
Parda 6
10151 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 669 8381
Faks: +372 669 8180       
E-post: egrupp@egrupp.ee
www.egrupp.ee