Nõukogu

Nõukogu korraldab Ekspress Grupi tegevust ja juhtimist ning teostab juhatuse tegevuse üle järelevalvet. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu peamiseks ülesandeks on kontserni olulisemate strateegiliste ja taktikaliste otsuste kinnitamine ning kontserni juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu juhindub oma tegevuses ettevõtte põhikirjast, üldkoosoleku suunistest ja seadusandlusest.

Vastavalt põhikirjale koosneb nõukogu kolmest kuni seitsmest liikmest, kelle üldkoosolek valib viieks aastaks.

Nõukokku kuulub neli liiget. Nõukogu liikmete tasud kinnitab üldkoosolek.

Priit Rohumaa

Nõukogu esimees

 • Nõukogu ja auditikomitee liige alates 17.06.2020 (ametis kuni 16.06.2025)
 • Nõukogu liige ettevõtetes Tallinna Vesi AS, Admirals Group AS ja SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond
 • Mitme ettevõtte ja fondi juhatuse liige
 • Omandanud aastal 1998 energeetikamagistri kraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja aastal 2004 rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi Estonian Business Schoolis.
 • Nõukogu liikme kuutasu: 3000 eurot (bruto)
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: -.

Hans H. Luik

Nõukogu liige

 • Ekspress Grupi asutaja ja suuromanik, nõukogu ja auditikomitee liige, nõukogu liige alates 01.06.2004 (ametis kuni 20.05.2024)
 • Nõukogu liige ettevõtetes AS Aktiva Portfolio, AS Printall ja SA Oivaline Ajakirjandus
 • Äriliselt tegev paljude ettevõtete juhatuses
 • Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aastal
 • Nõukogu liikme kuutasu: –
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: 22 552 672 (73,23%)

Sami Seppänen

Sõltumatu nõukogu liige

 • Nõukogu liige alates 31.08.2022 (ametis kuni 31.08.2027)
 • Nõukogu liige ASis Eesti Golfikeskus
 • Pikaaegne ASi Elisa Eesti tegevjuht (1999–2021)
 • Omandanud magistrikraadi tööstustehnoloogia ja juhtimise erialal LUT-ülikoolis
 • Nõukogu liikme kuutasu: 1350 eurot (bruto)
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: -.

Triin Hertmann

Sõltumatu nõukogu liige

 • Nõukogu liige alates 02.05.2022 (ametis kuni 02.05.2027)
 • Grünfin AS, kaasasutaja ja juhatuse liige
 • Ingel- ja fondiinvestor eri ettevõtetes
 • Omandanud 2013. aastal magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal ja lõpetanud 2003. aastal Tallinna Tehnikaülikooli cum laude majandusarvestuses ning rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialal
 • Nõukogu liikme kuutasu: 1350 eurot (bruto)
 • ASi Ekspress Grupp aktsiate arv: -.