Juhatus

Ettevõtte juhatuse volitused on sätestatud äriseadustikus ning need on piiratud ettevõtte põhikirjas määratud ulatuses. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige
otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.
Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Juhatuse liikmed valitakse ametisse kuni viieks aastaks. Vastavalt põhikirjale koosneb juhatus ühest kuni viiest liikmest.

Ekspress Grupi juhatus on kolmeliikmeline.

Mari-Liis Rüütsalu (ametis kuni 31.12.2025)

 • Juhatuse esimees ja grupi tegevjuht alates 01.01.2017 volitustega kuni 5 aastat
 • ASi Ekspress Meedia tegevjuht 2015–2016
 • ASi Delfi tegevjuht 2012–2015
 • ASi Estravel turundus- ja arendusdirektor 1998–2012
 • Lõpetanud Eesti Majandusjuhtide Instituudi 1998. aastal ettevõtte majanduse erialal ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 1995. aastal ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal
 • AS-i Ekspress Grupp aktsiate arv: 36 924

Kaspar Hanni (ametis kuni 19.12.2023)

 • Juhatuse liige alates 18.12.2017 volitustega kuni 3 aastat, grupi arendusdirektor
 • Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni juhatuse liige alates 2017
 • Microsofti tarkvaravastavuse juht Balti riikides 2015–2016
 • Microsofti suurklientide osakonna juht Balti riikides 2011–2015
 • Lõpetanud Estonian Business Schooli ärijuhtimise magistrikraadiga 2002. aastal. Õppinud infotehnoloogiat Tallinna Tehnikaülikoolis
 • AS-i Ekspress Grupp aktsiate arv: 18 462

Signe Kukin (ametis kuni 31.12.2024)

 • Juhatuse liige alates 01.08.2018 volitustega kuni 3 aastat, grupi finantsdirektor
 • 2012-2017 AS Merko Ehitus, kontserni finantsjuht
 • 2001-2011 United Utilities International Ltd erinevatel positsioonidel Eestis, Suurbritannias ja Araabia Ühendemiraatides
 • 1997-2001 Deloitte, audiitor
 • Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majanduse eriala 1999. aastal (diplomiõpe)
 • 2004 Association of Chartered Certified Accountants – ACCA, kogemustega liige (Fellow Member) – FCCA
 • AS-i Ekspress Grupp aktsiate arv: 38 140