AS Ekspress Meedia

2015. aastal ühendas Ekspress Grupp tütarettevõtted AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi üheks ettevõtteks, mis hakkas kandma nime AS Ekspress Meedia.

ASi Ekspress Meedia põhitegevusalad on uudisteportaali Delfi haldamine ja kahe Eesti suurima nädalalehe - Eesti Ekspressi ja Maalehe -  ning kvaliteetpäevalehe Eesti Päevaleht väljaandmine.

Delfi portaali peamine missioon on anda kvaliteetseid ja operatiivseid uudiseid suurele osale ühiskonnast. Lisaks sellele pakub Delfi laia valikut täiendavaid teenuseid – e-post, fotoportaal, kuulutused, mängud, meelelahutus jpm.

Eesti Ekspressi esmanumber ilmus 1989. aastal ning lühikese ajaga tõusis Ekspress uuriva ajakirjanduse lipulaevaks. Eesti Ekspressi edu aluseks on eelkõige tugev toimetus. Eesti Ekspressi ajakirjanikud on enim võitnud uuriva ajakirjanduse auhinda – Bonnieri preemiat.

Maaleht on Eesti üks suurima ja stabiilsema lugejaskonnaga nädalaleht, mis alustas ilmumist 1987. aastal jätkates Eestis maarahvale mõeldud nädalalehe („Tarto maa rahwa Näddali-Leht“, 1806) pikka traditsiooni.

Eesti Päevaleht on Eesti meediamaastikul väärikas tegija nii vanuselt kui ka pädevuselt. Leht pakub aktuaalset ja kvaliteetset ajakirjandust ka kõige nõudlikumale meediatarbijale, tehes seda julgelt, avameelselt ja paljastavalt. Eesti Päevaleht on sisult terav, ajakohane, intelligentne ja rahvusvaheline, oma loomult abistav, põhjalik, suunav ja õpetlik ning mänguliselt agressiivne.

Peale paberväljaannete haldab AS Ekspress Meedia veebiväljaandeid www.epl.eewww.ekspress.eewww.maaleht.ee ja www.aialeht.ee, annab välja ajakirju Maakodu ja Maamajandus ning tegeleb kliendilehtede ja raamatute kirjastamisega.

AS Ekspress Meedia
Reg nr 10586863
Narva mnt 13, 10151 Tallinn
Tel: +372 680 7800
Faks: +372 681 4719