Ekspress Meedia alustab oma ökoloogilise jalajälje mõõtmist

Jaanuaris alustab Ekspress Meedia koostöös Eesti juhtiva ettevõtete keskkonnamõjude ja süsiniku jalajälje hindaja Sustinerega oma ökoloogilise jalajälje kaardistamist, et võtta ambitsioonikas eesmärk vähendada ettevõtte igapäevase äritegevuse keskkonnamõjusid.

„Ekspress Meedia seisab avatud ja informeeritud ühiskonna eest. Meie roll ei ole ainult kvaliteetne ja faktipõhine ajakirjandus, vaid ka oma lugejate ja töötajate harimine laiemalt. Informeerituse osas on üha tähtsamaks muutuseks teadlikkuse tõstmine meid ümbritseva elukeskkonna ja selle muutuste kohta. Inimtekkeliste kliimamuutuste mõju juhtimine ja vähendamine on kujunemas üheks olulisemaks eesmärgiks ning meedial on siin kahtlemata võtmeroll nii suunanäitajana kui faktipõhise infovälja loojana,“ kommenteeris Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau.

„Meie usume, et vastutustundlik ajakirjandus ja vastutustundlik keskkonnapoliitika peavad käima käsikäes ning seega soovime tõsta oluliselt oma eesmärke Ekspress Meedia keskkonnajalajälje vähendamiseks,“ lisas ta.

Ekspress Meedia kogub terve jaanuarikuu jooksul kokku andmed sellest, kus tekib n-ö energiakulu – alates serverimahtudest ja väljaannete trükkimisest kuni prügitekkeni kontoris. Ettevõte soovib vähenda prügi hulka jäätmeid sorteerides ja ühekordsest plastist loobudes. „Plaanime kasutada julgemalt jätkusuutlikke trükitehnoloogiaid. Investeerime rohkem tehnilistesse lahendustesse, mis aitavad kliimat kaitsta. Soovime seada ka konkreetse ajalise eesmärgi, millal meie CO2 jalajälg peab jõudma nulli,“ lausus Virkebau.

„Meile teadaolevalt on Ekspress Meedia siinkandis oma valdkonnas esimene, kes ettevõtte kliimamõju arvestamise ja mõju vähendamise tõsiselt ette võtnud, seades eeskujuks Skandinaavia ja Lääne-Euroopa, kus ollakse nendel teemadel sammu võrra eespool. Samuti on Ekspress Meedia puhul märkimisväärne, et oma keskkonnamõjude hindamisel ei tehta n-ö poolt rehkendust, vaid näidatakse ambitsiooni ning eeskuju, võttes ette põhjalikum lähenemine ja uurides kogu ettevõtte tegevusahela mõjusid,“ lisas Sustinere projektijuht Martin Ruul.

Märtsi keskpaigaks saab Sustinere panna kogutud andmete põhjal kokku raporti aastase süsiniku jalajälje kohta, mille mõõtühikuks on tonn CO₂ ekvivalenti. „See, et ettevõtted hakkavad oma keskkonnamõjude juhtimisele teadmistepõhiselt ja strateegiliselt lähenema, on selgelt kasvav valdkondadeülene trend nii Eestis ja kui ka Balti riikides laiemalt,“ nentis Ruul.

AS Ekspress Meedia on Tallinna börsil noteeritud Baltimaade juhtiva meediakontserni Ekspress Grupp tütarettevõte, mis omab Eesti suurimat uudisteportaali Delfi, annab välja ajalehti Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht ja LP ning kirjastab populaarseimaid ajakirju Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Maakodu, Tervis Pluss, Kroonika. Ekspress Meedia missioon on teenida demokraatiat ja anda oma panus avatuma, informeerituma ning digitaalselt arenenud Eesti jaoks.