ASi Ekspress Grupp 2023. aasta 3. kvartali digitellimuste tulemused

Pressiteade
12.10.2023

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 30% (III kvartalis 2%, 9 kuuga 23%) ja ulatus septembri lõpus 179 753-ni.

  • Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 27% (III kvartalis 2%, 9 kuuga 16%), ulatudes 98 982-ni.
  • 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8% (III kvartalis 4%, 9 kuuga 13%), ulatudes 25 406-ni.
  • Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25% (III kvartalis 2%, 9 kuuga 15%), ulatudes 6 466-ni.
  • Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 44% (III kvartalis -8%, 9 kuuga 43%), ulatudes 20 169-ni.
  • Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 65% (III kvartalis 11%, 9 kuuga 53%), ulatudes 28 730-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„Viimase aastaga kolmandiku võrra kasvanud digitellimuste hulk moodustab Ekspress Grupi tuludest üha olulisema osa ja tagab grupi meediaettevõtetele stabiilse tuluallika, mille toel saab luua lugejatele meelepärast sisu.

Eestis kasvas meie suurima meediaettevõtte Delfi Meedia digitellimuste arv aastaga 27% ja jõudis 100 000 piiri lähedale. Tegu on märkimisväärse numbriga, milleni pole pärast Eesti taasiseseisvumist küündinud ühegi tasulise paberväljaande tellijate arv.

Suhtarvuna enim ehk 65% kasvas viimase aastaga digitellimuste arv Leedus, kus näeme kõige suuremat kasvupotentsiaali ka edaspidi. Läti digitellimuste hulk kasvas aastaga tubli 44%, kuid kahanes viimases kvartalis 8%. Kahanemine on tingitud I poolaastal läbi viidud müügikampaaniate lõppemisest, millele järgnes ootuspärane lühiajaline korrektsioon. Tulevikus ootame ka Lätis digitellimuste arvu kasvu jätkumist.“

Digitellimuste detailne ülevaade

 

30.09.2023 30.06.2023 muutus 31.12.2022 muutus 30.09.2022 muutus
AS Delfi Meedia 98 982 96 855 2% 85 551 16% 77 920 27%
AS Õhtuleht Kirjastus 25 406 24 477 4% 22 530 13% 23 548 8%
Geenius Meedia OÜ 6 466 6 323 2% 5 616 15% 5 162 25%
Delfi AS (Läti) 20 169 21 851 -8% 14 131 43% 14 012 44%
Delfi UAB (Leedu) 28 730 25 873 11% 18 780 53% 17 370 65%
Ekspress Grupp kokku 179 753 175 379 2% 146 608 23% 138 012 30%

 

Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.