Delfi on tunnustatumaidmeediaprotaale Leedu ekspertallikate sõnul

Delfi.lt on Leedu meediaportaal, kus tsiteeritakse ekspertallikaid kõige sagedamini. 2020. aastal tsiteeriti augustist oktoobrini eksperte täpselt 241 korral. Need andmed selgusid pärast seda, kui Leedu Ajakirjanduskeskus oli läbi viinud meediamonitooringu, mille eesmärk oli avalikustada ekspertallikate tsiteerimise suundumisi Leedu meedias.

Ekspertide kohaselt on antud juhul teisel kohal LRT.lt (ekspertallikaid tsiteeriti 180 korral) ja igapäevaselt ilmuv ärileht Verslo žinios oli kolmandal kohal (178 korral). Kõikidest meedialiikidest on esikohal raadio (raadiojaam LRT Radijas – eksperte tsiteeriti 401 korral ja raadiojaam Žinių radijas – 276 korral). Raporti kohaselt usaldatakse kommertstelekanalitest saadud ekspertteadmisi kõige vähem.

Uuringuperioodi jooksul kommenteerisid eksperdid kõige enam Leedu ja välispoliitilisi teemasid (enam kui 800 korral); majandus-, äri- ja finantsteemasid (enam kui 550 korral). Sellised valdkonnad nagu kultuur, tehnoloogia ja teadus, seadusandlus, muinsuskaitse, energia, loodus ja keskkond pakkusid ekspertidele kõige vähem huvi – registreeriti ainult tosinkond ekspertallikate tsiteerimise juhtumit.

Kogu analüüsitud meediast tsiteeriti naissoost eksperte oluliselt vähem: naissoost eksperdid moodustasid populaarsest riiklikust meediast vaid kolmandiku kõikidest tsiteeritud ekspertallikatest. Sooline tasakaal on suurem selliste teemade puhul nagu ühiskond, inimõigused, haridus ja võrdsed võimalused. Kuid sellised teemad pälvivad palju vähem meedia tähelepanu põhipealkirjades või uudistes, võrreldes näiteks poliitiliste uudistega, mida kommenteerivad peamiselt meessoost eksperdid.

Valitud meediaprogrammide ja avaldatud sisu ning samuti Leedu Ajakirjanduskeskuse läbi viidud meediaesindajate ja -ekspertide uuringute monitooring näitas ekspertide mitmekesisuse puudumist. Monitooringuperioodil olid kõige sagedamini tsiteeritud eksperdid pankade esindajad ja politoloogid, kusjuures erinevad meediakanalid tsiteerisid samu eksperte rohkem kui üks kord. Pisut rohkem erinevaid eksperte täheldati rahvusringhäälingu LRT-i loodud sisu puhul, see suundumus on seotud ka LRT-i kaetud teemade laiema ulatusega. Meediamonitooring viidi läbi 2020. aasta augustist oktoobrini. Protsessi käigus monitooriti peamiste uudisteportaalide, teatud televisiooni ja raadio uudisteprogrammide ning pressiekspertide hinnanguid.

Monitooring hõlmas ka kahte arutelude sihtgruppi, kes arutasid ekspertide valiku aspekte, nende huvisid ja motivatsiooni meediaga suhtlemisel, eksperthinnangute esitamist ja teisi aspekte. Nimetatud monitooring on osa ekspertide meediakoolituse projektist, mille viis ellu Leedu Ajakirjanduskeskus koostöös LRT-i ja Rootsi saatkonnaga Vilniuses. Projekti toetab osaliselt Rootsi Instituut. See algatus pakkus ekspertidele meediaalast suhtluskoolitust, osalejad õppisid seda, kuidas pakkuda erinevaid teemasid meediale, teha need atraktiivseks ja kuidas neid kohandada erinevatele meediakanalitele, kuidas valmistuda intervjuudeks ja esitada teavet avalikkusele mõistetaval viisil. Projektiga loodi ajakirjanikele ja ekspertidele ka virtuaalkogukond, mille eesmärk on aidata ajakirjanikel leida harvemini kuulda võetud ekspertide seisukohti ning analüüsida ühiskonna jaoks olulisi teemasid ja protsesse.