Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas ligi 25%

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 24% (II kvartalis 9%, I poolaastas 20%) ja ulatus juuni lõpus 175 379-ni.

  • Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15% (II kvartalis 5%, I poolaastas 13%), ulatudes 96 855-ni.
  • 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10% (II kvartalis 2%, I poolaastas 9%), ulatudes 24 477-ni.
  • Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 40% (II kvartalis 4%, I poolaastas 13%), ulatudes 6 323-ni.
  • Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 65% (II kvartalis 27%, I poolaastas 55%), ulatudes 21 851-ni.
  • Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 48% (II kvartalis 20%, I poolaastas 38%), ulatudes 25 873-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„Ekspress Grupi digitellimuste arv jätkas tänavu I poolaastal meie ootustele vastavat kiiret kasvu ja moodustab järjest olulisema osa grupi tulubaasist. Viimase aastaga oleme saanud Balti riikides juurde ligi 34 000 digitellimusega lugejat ehk 24% rohkem kui eelmise aasta juuni lõpus.

Kõige kiirema kasvu saavutasime Lätis (65%) ja Leedus (48%), kus digitellimuste omamine muutub sarnaselt Eestile üha enam ühiskonnas aktsepteeritud normiks. Lätis ja Leedus näeme ka edaspidi suurt kasvupotentsiaali, sest sealne noor turg annab meile võimaluse olla digitaalsete tellimuste kasvu peamine eestvedaja. Ekspress Grupi eesmärk on kindlustada oma positsiooni suurima digitellijate arvuga meediaettevõttena Balti riikides.

Tugeva digitellijate baasiga Eestis jätkame pingutusi, et Delfi tasulise sisu pakett ja teised meie tooted oleks lugejate esimene valik. Jälgime ja analüüsime hoolikalt käitureid, mis aitavad kaasa tellimuste kiiremale kasvule ning vastavalt sellele viime sisse muudatusi ja täiendusi meie toodetesse. Kõige kindlam viis kasvatada tellijate hulka, on teha sisu, mis läheb meie lugejatele korda. “

Digitellimuste detailne ülevaade

 

30.06.2023 31.03.2023 muutus 31.12.2022 muutus 30.06.2022 muutus
AS Delfi Meedia 96 855 92 339 5% 85 551 13% 84 072 15%
AS Õhtuleht Kirjastus 24 477 24 100 2% 22 530 9% 22 281 10%
Geenius Meedia OÜ 6 323 6 058 4% 5 616 13% 4 523 40%
Delfi A/S (Läti) 21 851 17 153 27% 14 131 55% 13 224 65%
Delfi UAB (Leedu) 25 873 21 628 20% 18 780 38% 17 522 48%
Ekspress Grupp kokku 175 379 161 278 9% 146 608 20% 141 622 24%

 

Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

 

Lisainfo:

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee