Ekspress Grupi müügitulu jätkas kasvu

Baltimaade juhtiv meediakontsern, AS Ekspress Grupp kasvatas aastases võrdluses tugevalt nii müügitulu kui kulumieelset ärikasumit (EBITDA), kuid pidi peamiselt suurenenud intressikulu tõttu andma järgi puhaskasumis, teatas ettevõte oma III kvartali vahearuandes börsile.

Ekspress Grupi 9 kuu müügitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 15% ja ulatus 51,8 miljoni euroni. Digitaalsed tulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 24% ja moodustasid septembri lõpus 83% kontserni kogukäibest.

Grupi kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) kasvas aastaga 18% 6 miljoni euroni. III kvartalis kasvas müügitulu 9%, ulatudes 16,5 miljoni euroni ja EBITDA 8% 2,4 miljoni euroni.

Kontserni 9 kuu puhaskasum oli kokku 1,2 miljonit eurot, mis kahanes ühekordseid kulusid arvesse võtmata võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 28%. III kvartali puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot. Koos ühekordsete erakorraliste kuludega teenis kontsern 9 kuuga kasumit summas 0,8 miljonit eurot.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul kasvas digitaalne reklaamitulu nii Eestis kui Leedus, kuid kahanes mõnevõrra Lätis. „Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastaga jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu,“ selgitas Rüütsalu.

Rüütsalu lisas, et kasumlikkust aitas tõsta peamiselt veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ning Leedus, samuti piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. Puhaskasumit vähendasid kõige enam Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv, kuid ka Express Postiga kojukandeteenuse sulgemisega seotud ühekordsed kulud ja I poolaasta kahjumlik äritegevus kokku summas -0,6 miljonit eurot.

Ekspress Grupp sai aastaga Balti riikides juurde ligi 42 000 digitellimusega lugejat, mida on 30% rohkem kui eelmise aasta septembri lõpus. Digitellimuste koguarv ulatus kvartali lõpus 180 000ni.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

Lisainfo:

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee