Ekspress Grupp kasvatas I kvartalis käivet, kuid jäi kahjumisse

AS Ekspress Grupp kasvatas tänavu I kvartalis digitaalsetele teenustele tuginedes käivet, kuid jäi sesoonsuse, intressikulude suurenemise ja kvartali lõpus saabunud majanduskriisi tõttu kahjumisse, selgub ettevõtte 2020. aasta I kvartali vahearuandest.

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta esimese kvartali müügitulu ulatus 15,7 miljonit euroni, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,4 miljonit eurot ehk 2 protsenti enam. Kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli 0,67 miljonit eurot, kasvades aastaga 0,06 miljonit eurot ehk 9 protsenti. I kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,74 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,13 miljonit eurot ehk 21 protsenti enam.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul oli kvartali algus Ekspress Grupile edukas, kuid kvatali lõpus jõudsid kohale koroonaviirustest tingitud majanduskriisi mõjud. „Valdav osa esimesest kvartalist oli Balti riikide majanduses tugev periood, mida peegeldas väga hästi ka meediaettevõtete tugev reklaamimüük. Jätkasime digitulude kasvatamist ja I kvartali lõpuks moodustasid need juba 65 protsenti kontserni meediasegmendi müügituludest. I kvartali kahjum on meediakontsernile tulenevalt sesoonsusest tavapärane, kuid kahjumi suurenemist mõjutas eelkõige kõrgem intressikulu võrreldes eelmise aastaga, samuti märtsi keskel kehtestatud eriolukord, mis tõi kaasa reklaamitulude vähenemise,“ selgitas Rüütsalu.

Kriisile reageerimiseks kärpis Ekspress Grupp juba märtsis oluliselt kogu kulubaasi. „Näeme, et viirusega kaasnev majanduskriis mõjutab Ekspress Grupi tegevust ja tulusid oluliselt ka teises ja kolmandas kvartalis. Piirangutest tulenevate mõjude suhtes on kõige haavatavamad kontserni meediaettevõtted, eriti välimeedia, ning piletimüügi platvorm Lätis,“ märkis Rüütsalu.

2020. aasta esimeses kvartalis kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk kõigis kolmes Balti riigis, jõudes kokku 54 tuhande tellijani. Kõige suuremat kasvu näitasid digitellimused Eestis ja Lätis vastavalt 11% ja 61%.