Ekspress Grupp ostab kuni 1 miljoni euro väärtuses oma aktsiaid tagasi

AS Ekspress Grupp kuulutas välja aktsiate tagasiostu, mille käigus pakub aktsionäridele 15. veebruarist kuni 6. märtsini 2023 võimalust müüa Ekspress Grupi aktsiaid ettevõttele tagasi hinnaga 1,7 eurot aktsia kohta ehk hetke turuhinnast ligi 8% kallimalt. Tagasiostu maksimaalne maht on kuni 1 miljon eurot.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul tehakse aktsiate tagasiost eelmise aasta mais Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud tagasiostuprogrammi raames. „Aktsiate tagasiostu eesmärk on pakkuda atraktiivset müügivõimalust nendele aktsionäridele, kes soovivad müüa oma aktsiaid, kuid keda on takistanud Tallinna börsil Ekspress Grupi aktsiatega tehtavate tehingute väike arv ja maht. Tagasiostuga soovime luua lisaväärtust meie ülejäänud aktsionäridele. Ostetavaid aktsiaid kasutame aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel, näiteks optsiooniprogrammi tarbeks,“ selgitas Rüütsalu.

Tagasiostus osalemiseks tuleb aktsionäril esitada börsiväline tagasimüügikorraldus oma väärtpaberikontot haldavas pangas. Aktsiate tagasimüügikorralduste esitamise periood algab 15. veebruaril kell 10.00 ja lõpeb 6. märtsil kell 15.00. Ekspress Grupp avalikustab tagasiostu jaotamistulemused 7. märtsil ja kannab raha aktsionäri kontole 9. märtsil 2023. Kui laekunud tagasimüügipakkumiste maht ületab tagasiostu maksimummäära ehk 1 miljonit eurot, jaotab Ekspress Grupp tagasiostetavad aktsiad pakkumiste vahel proportsionaalselt. Täpsemalt on tagasiostu reeglid ja protseduurid kirjas Ekspress Grupi börsiteates.

Tagasiostupakkumise tulemus võib mõjutada Ekspress Grupi 2022. aasta kasumist makstavate dividendide suurust. Juhatus teeb dividendide määramise ettepaneku koos korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega ja lähtub oma ettepanekus varem kinnitatud dividendipoliitikast ning aktsiate tagasiostupakkumise tulemusena tagasiostetud aktsiate mahust. Ekspress Grupi dividendipoliitika kohaselt maksab ettevõte dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid. Juhul, kui majanduskeskkond oluliselt aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

Lisainfo:

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: ‭+372 669 8381‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee ‬‬‬‬‬‬‬‬‬