Ekspress Grupp teeb ettepaneku maksta ligi 1,5 miljonit eurot dividende

Meediakontserni AS Ekspress Grupp juhatus tegi aktsionäridele ettepaneku maksta 2022. majandusaasta eest dividende 5 eurosenti aktsia kohta ehk kokku ligi 1,5 miljonit eurot.

Ekspress Grupi juhatuse ettepaneku kohaselt makstakse dividende kõigile ettevõtte aktsionäridele, kes on kantud 18. mai 2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga Ekspress Grupp aktsiaraamatusse. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 17. mai 2023. aastal. Dividendid on kavas välja maksta 24. mail 2023.

Juhatuse dividendiettepaneku peab veel kinnitama aktsionäride korraline üldkoosolek, mis kutsutakse kokku 4. maiks 2023.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul lähtus juhatus ettepanekut tehes varem kinnitatud dividendipoliitikast, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta kasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. „Ekspress Grupi viimaste majandusaastate kasumlik tegevus ja tugev finantspostitsoon loovad võimaluse maksta 2022. majandusaasta eest 1,5 miljoni euro väärtuses dividende, mis annab dividendimääraks ligikaudu 37%. Lisaks sellele viis Ekspress Grupp märtsi alguses lõpuni aktsiate tagasiostupakkumise, mille käigus ostis kontsern tagasi 1 miljoni euro väärtuses aktsiaid,“ selgitas Rüütsalu.

ASi Ekspress Grupp 2022. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 64,1 miljonit eurot, mis kasvas võrreldes 2021. aastaga 20%. Kontserni 2022. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot. Digitaalsed tulud kasvasid aastaga 23% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas 78% kontserni kogukäibest.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

Lisainfo

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee